vrijdag, 23. september 2016 - 12:44

PO-Raad: Kamer grijpt in op bezuinigingen onderwijs

PO-Raad: Kamer grijpt in op bezuinigingen onderwijs
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Tweede Kamer zette donderdag een dikke rode streep door een deel van de Onderwijsbegroting. Een meerderheid, waaronder PvdA en VVD, schaarde zich achter een motie van D66 die de regering opdraagt de bezuinigingen op de begroting niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen. De PO-Raad is hier blij mee.

Op de begroting voor 2017 staat nu voor 400 miljoen euro aan 'lumpsum- en subsidietaakstelling' en een 'ramingsbijstelling' ingeboekt. Dit betekent simpelweg dat er minder geld naar het onderwijs gaat. Tegelijkertijd stelde het kabinet 200 miljoen euro extra voor het onderwijs uit te trekken. Netto is er dus juist 200 miljoen euro minder beschikbaar. De PO-Raad sprak op Prinsjesdag al van 'gegoochel' met cijfers. De Stichting van het Onderwijs waarin werkgevers - waaronder de PO-Raad - en vakbonden vertegenwoordig zijn, stuurde woensdag een e-mail naar de Kamerleden om hen op te roepen een stokje te steken voor de bezuinigingen. De Kamer beaamt dat de bezuiniging 'slechts gedeeltelijk gecompenseerd wordt'. Opvallend is dat de motie zelfs wordt gesteund door de regeringspartijen VVD en PvdA die zelf de begroting maakten.

De PO-Raad ziet de motie als erkenning van het belang van onderwijs. Nog meer bezuinigingen bovenop de stille bezuinigingen van de afgelopen jaren, is onacceptabel en onfatsoenlijk, vindt ze. Ze vertrouwt erop dat de motie spoedig wordt uitgevoerd.

Categorie:
Provincie: