zondag, 25. september 2016 - 15:04

'Schilders staken opnieuw ondanks intimidatie en kort geding'

'Schilders staken opnieuw ondanks intimidatie en kort geding'
Foto: fbf
Amsterdam

Ook maandag staken er weer schilders voor een goede cao. Ondanks de intimidatie door werkgevers die stakende schilders dreigen met ontslag. De schilders roepen ondanks de intimidatie iedereen op: doe mee in de strijd voor een goede cao. Dick Koerselman, actiecoördinator FNV Bouw: 'Iedereen is behoorlijk geschokt door de intimiderende taal in de brieven die sommigen hebben ontvangen. We laten ons niet van de wijs brengen: de komende dagen voeren we opnieuw samen actie en gaan we opnieuw staken.'

Opvallend is dat medewerkers van verschillende bedrijven vrijwel identieke mails hebben ontvangen waarin dreigende taal wordt geuit door de werkgever. Koerselman: 'De basis voor de mails vanuit de verschillende bedrijven is dezelfde. Het gaat hier vrijwel zeker om een gecoördineerde actie afkomstig van OnderhoudNL. Zij vragen een verbod van de staking in kort geding. Dat is hun goed recht. Maar intimidatie van je eigen werknemers? Schande.'

Schilders Jan, Marco, Bart, Danny, Fred en Pieter: ‘Onze werkgevers leggen ons eenzijdig verslechteringen van soms wel 1800 euro op. Daar mogen wij tegen staken. Als schilders vormen we één front en trekken we solidair op. Intimidatie van mensen die als eerste hun mond open trekken, dat pikken we niet.’

Werkweigering

In de mail van de schildersbedrijven aan hun werknemers staat: '[.] dat ongeoorloofde afwezigheid of het neerleggen van werk [.] wordt aangemerkt als werkweigering.' Staken is geen werkweigering maar een geoorloofd middel van protest. Werkweigering kan een grond zijn voor ontslag. Staking is nooit een grond voor ontslag.

Verderop in de mail wordt opnieuw gedreigd: ‘[De werkgever] ondervindt uiteraard schade van de acties. In het geval van (opzettelijke of bewuste) schade aan bedrijfseigendommen, ongeacht de stakingsvorm, zullen passende disciplinaire maatregelen genomen worden. Deze maatregelen kunnen variëren van een schadevergoeding tot ontslag.' Hier wordt een koppeling gelegd tussen het feit dat er 'uiteraard' schade wordt geleden door de staking, en de dreiging van ontslag als schade wordt toegebracht aan het bedrijf.

Vrijdag waren meer dan honderd schilders betrokken bij de acties. Bij vier bedrijven is op zeker tien locaties het werk stilgelegd. Koerselman: 'Dit was een eerste succesvolle stakingsdag. Onze schilders verdienen het niet om tot wel 1800 euro aan arbeidsvoorwaarden in te leveren. Deze race naar beneden moet gestopt worden. Daar gaat deze staking over.'

Kort geding

Maandagmiddag dient een kort geding dat de werkgevers aangespannen hebben. Koerselman: 'We zijn daar zeker aanwezig. Zij denken dat we onvoldoende belang hebben bij deze zaak om te mogen staken. Alleen al het afpakken van arbeidsvoorwaarden ter waarde van euro 1800 lijkt ons een groot belang.’

Acties en stakingen
Maandag wordt opnieuw gestaakt en actie gevoerd bij een aantal schildersbedrijven door heel Nederland. De FNV heeft centrale inschrijfpunten voor de stakers ingericht in Rotterdam, Tilburg, Breukelen, Nijmegen en Hoogeveen.

Categorie:
Provincie: