dinsdag, 27. september 2016 - 17:36

Dijksma spreekt over mondiale CO2-afspraken binnen luchtvaartsector

Dijksma spreekt over mondiale CO2-afspraken binnen luchtvaartsector
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) spreekt morgen in Canada op de driejaarlijkse VN-bijeenkomst van de internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) -waar 191 landen aanwezig zijn- over het realiseren van een marktsysteem dat de CO2-uitstoot moet reguleren. Doel is om vanaf 2021 te zorgen dat de luchtvaartsector klimaatneutraal groeit. Het zou de eerste sector zijn die specifieke mondiale afspraken maakt over CO2-uitstoot.

Winst

Dijksma: "De luchtvaartsector mag wereldwijd de dans niet ontspringen als het gaat om beperken van CO2. Tegengestelde belangen hebben afspraken om schoner te vliegen altijd tegengehouden. Het voorstel dat nu op de onderhandelingstafel ligt kan ambitieuzer, maar we moeten wel met 191 landen tot een akkoord komen. Ook met landen die eerder niets van klimaatafspraken wilden weten. Dat is de winst waar het nu om draait. En vanuit daar moeten we verder bouwen."

Zuiniger vliegen

De luchtvaartsector is nu verantwoordelijk voor 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide, de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. De luchtvaart zal de komende jaren enorm groeien, naar verwachting een verdubbeling in omvang de komende twintig jaar. Nederland pleit samen met andere lidstaten van de EU voor een wereldwijd systeem dat vanaf 2021 klimaatneutrale groei voor de luchtvaart als doel heeft. Zuiniger vliegen met efficiëntere motoren, lichtere materialen, aërodynamica, vliegtechnieken en alternatieve brandstoffen is van groot belang, maar compensatie moet het grootste deel van de uitstoot gaan aanpakken. Bijvoorbeeld doordat vliegtuigmaatschappijen betalen voor CO2-uitstoot door te investeren in klimaatprojecten die duurzame energie bevorderen.

Veiligheid

De komende twee weken wordt in Montréal naast het realiseren van een akkoord over een mondiaal marktsysteem voor CO2-uitstoot en de toepassing hiervan over een breed scala aan luchtvaartonderwerpen gesproken. Het zal onder meer over veiligheid, beveiliging, capaciteitsproblematiek en economie gaan. Dijksma zal in haar toespraak morgen ook uitvoerig aandacht besteden aan het vliegen boven conflictgebieden. Ze zal pleiten voor het opnemen van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over MH17 in internationale regelgeving. Hierbij gaat het om risicobeoordeling, informatie-uitwisseling, een bewaarplicht voor ongevalsonderzoek en verantwoordelijkheid van staten voor hun luchtruim.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):