woensdag, 28. september 2016 - 15:56 Update: 28-09-2016 16:09

Boete van 30.000,- euro voor luchtvaartmaatschappij voor verboden nachtvluchten

Boete van 30.000,- euro voor luchtvaartmaatschappij voor verboden nachtvluchten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in het eerste halfjaar van 2016 een vliegtuigmaatschappij beboet voor 30.000,- euro nadat deze al in oktober 2015 voor slotsmisbruik een last onder dwangsom had gekregen omdat zij zonder geldig slot herhaaldelijk vluchten in de nacht had uitgevoerd en in januari 2016 opnieuw in de fout was gegaan. Dit heeft de ILT woensdag bekendgemaakt.

De ILT heeft één luchtvaartmaatschappij een waarschuwingsbrief gestuurd omdat één van haar vliegtuigen afweek van de voorgeschreven vliegroute voor de nacht. Eén andere luchtvaartmaatschappij heeft een last onder dwangsom gekregen omdat zij zonder geldig slot herhaaldelijk vluchten in de nacht heeft uitgevoerd.

Luchthaven Schiphol blijft binnen de normen

De luchthaven Schiphol is in de eerste helft van dit gebruiksjaar binnen de grenswaarden gebleven die gelden voor het externe veiligheidsrisico, de geluidbelasting en lokale luchtverontreiniging. De ILT heeft geen overtredingen geconstateerd bij het baangebruik.

Handhavingsrapportage Schiphol

Dit blijkt uit de Handhavingsrapportage Schiphol die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin doet ILT verslag over vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten voor Schiphol over de periode 1 november 2015 tot 1 mei 2016. Het betreft de naleving van de normen en regels door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren.