woensdag, 28. september 2016 - 19:39

ChristenUnie: Meer recht voor gedupeerden gaswinning

ChristenUnie: Meer recht voor gedupeerden gaswinning
Foto: MV
Loppersum

De ChristenUnie in Provinciale Staten van Groningen wil dat de rechtspositie van de inwoners van het aardbevingsgebied wordt versterkt. Een motie daartoe kreeg vandaag unanieme steun in de Groninger Staten.

Volgens de ChristenUnie moeten de rechten van benadeelden van de gaswinning in Groningen beter worden beschermd. Voor veel gedupeerden is het nu te lastig om naar de rechter te stappen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door onduidelijkheid over de bevoegdheden en procedures van de Nationaal Coördinator Groningen. Niet duidelijk is waar zij terecht kunnen en welke middelen ze kunnen inzetten. Ook kunnen veel mensen geen gebruik kan maken van hun rechtsbijstandverzekering.

"Dit alles zorgt ervoor dat inwoners van het aardbevingsgebied niet voor hun rechten kunnen opkomen," aldus fractievoorzitter Stieneke van der Graaf. "Wij willen dat ook in hun situaties recht kan worden gedaan." Als voorbeeld noemt Van der Graaf de opkoopregeling van de Nationaal Coördinator Groningen. Mensen die voor deze regeling waren uitgeloot konden daartegen geen bezwaar maken.

Met de motie roept de ChristenUnie het provinciebestuur op zich in te zetten voor verbetering en verduidelijking van de rechtsmiddelen die mensen kunnen gebruiken. Daarnaast moet er een oplossing worden gevonden om rechtsbijstand toegankelijker te maken.

"De Mijnbouwwet lijkt vooral de belangen van de producenten en de overheid te vertegenwoordigen, terwijl de belangen van de bevolking onduidelijk zijn vastgelegd in een brei aan regelingen en afspraken. Het wordt tijd dat de rechtspositie van bewoners in het aardbevingsgebied wordt versterkt en beter wordt vastgelegd," aldus Van der Graaf.

Categorie:
Provincie: