vrijdag, 30. september 2016 - 15:23 Update: 30-09-2016 16:15

Experiment hoger onderwijs, betalen per studiepunt

Experiment hoger onderwijs, betalen per studiepunt
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met een experiment waarbij het voor studenten aan sommige hogescholen en universiteiten mogelijk moet worden om per studiepunt te betalen.

Het experiment met flexstuderen in het voltijdsonderwijs is mogelijk door een voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Collegegeld 

Het experiment maakt het voor deelnemende instellingen mogelijk om af te wijken van de regel dat studenten altijd voor een volledig studiejaar collegegeld betalen. Studenten die naast hun studie andere activiteiten (voor bijvoorbeeld de medezeggenschap) ondernemen of zich door omstandigheden als ziekte of verantwoordelijkheden als mantelzorger of ouder niet volledig op hun studie kunnen richten, betalen in het experiment per studiepunt.

Ontplooiing student

Door studenten alleen te laten betalen voor het onderwijs dat ze willen volgen, komt de keuzevrijheid en de ontplooiing van de student meer centraal te staan. Door de regie meer bij studenten te leggen, krijgen zij de ruimte hun studie in te richten op een manier die past bij hun eigen omstandigheden. Dat stimuleert studenten om voor langere termijn te plannen en het beste uit zichzelf te halen.

De minister wil met het experiment onderzoeken of deze vorm van flexibilisering leidt tot betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs, tot meer tevredenheid van de student, tot meer ontplooiingsmogelijkheden, en tot minder uitval. Met het experiment, dat op enkele hogescholen en universiteiten zal beginnen, wordt tegemoet gekomen aan de wens van studenten om flexibeler te kunnen studeren en wordt uitvoering gegeven aan een motie van PvdA en VVD.

Categorie:
Provincie: