maandag, 3. oktober 2016 - 17:35 Update: 03-10-2016 17:40

3200 wagonladingen gevaarlijke stoffen minder over omleidingsroutes Betuwelijn

3200 wagonladingen gevaarlijke stoffen minder over omleidingsroutes Betuwelijn
Foto: fbf archief
Den Haag

Vanaf dit jaar worden al zo’n 3200 minder wagens met gevaarlijke stoffen vervoerd over de omleidingsroutes van de Betuweroute. Dit heeft Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieumaandag bekendgemaakt.

Om de veiligheid op deze spoorroutes verder te vergroten en de hinder voor omwonenden nog meer te beperken, zijn extra maatregelen afgesproken met de provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland. Ook behoort chloortransport per spoor straks tot het verleden. Dijksma sprak hier vandaag over met onder meer bestuurders van gemeenten die langs deze omleidingsroutes liggen.

Duizenden spoorwagens minder, einde aan chloortransport

Staatssecretaris Dijksma: ‘Met extra maatregelen moet het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen binnen de strenge wettelijke normen komen die we hier in Nederland hebben. Zo gaan er direct minder treinwagens met gevaarlijke stoffen rijden langs gemeenten in Brabant, Overijssel en Gelderland en verdwijnen chloortransporten helemaal van het Nederlandse spoor. We kunnen straks ook eerder ingrijpen door snellere informatievoorziening op trajecten. En als het nodig is, kunnen vervoerders straks zelfs gedwongen worden een andere route te kiezen.’

Strenge regels en betere informatievoorziening

Elke trein die in Nederland gevaarlijke stoffen vervoert, voldoet aan strenge internationale veiligheidseisen. Daarbovenop zijn in Nederland normen gesteld aan de omvang van dit vervoer. De gedachte hierachter is het bewaken van het evenwicht tussen de belangen van omwonenden en economische belangen.

Naast maatregelen die overschrijdingen van deze normen moeten tegengaan, komt er een betere informatievoorziening. Hierdoor kan straks na elk kwartaal al worden gezien hoeveel er in de maanden daarvoor daadwerkelijk op een bepaald traject vervoerd is. Nu kan dit pas na een jaar. Met de verandering kan sneller worden ingegrepen als normen op een traject straks alsnog overschreden dreigen te worden.

Minder hinder voor omwonenden

Samen met de sector is staatssecretaris Dijksma tot verschillende oplossingen gekomen die op korte termijn al moeten zorgen voor verbeteringen. Daarnaast heeft zij met de provincie Noord-Brabant overeenstemming bereikt over maatregelen die de Brabantroute van Moerdijk tot aan de Duitse grens nog veiliger maken en de hinder voor omwonenden verder beperken. Deze aanpak kan op instemming van de provincie Limburg rekenen.

Het ministerie voert maatregelen zoals raildempers die geluidsoverlast beperken, extra beveiligingssystemen en verbeteringen aan overwegen en tunnels onder het spoor op het hele traject versneld in. Ook met de provincies Overijssel en Gelderland zijn afspraken gemaakt over vergelijkbare maatregelen op de Bentheimroute, die de komende jaren worden doorgevoerd. Met al deze maatregelen is een bedrag van zo’n 110 miljoen euro gemoeid.

Einde chloortransporten in Nederland

Door afspraken die staatssecretaris Dijksma later dit jaar met AkzoNobel maakt, hoort chloorvervoer per spoor in Nederland straks definitief tot het verleden. De productie en het gebruik van chloor vinden dan op één locatie plaats. Met meer van dit soort initiatieven kan de totale omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland in de toekomst verminderen.

Minder vervoer via Brabantroute en Bentheimroute

Verladers hebben besloten om twee vervoersstromen te verleggen naar trajecten waar hier nog ruimte voor is. Hierdoor gaan er dit jaar al minder gevaarlijke stoffen over de Brabantroute en de Bentheimroute. Op de Brabantroute worden vanaf deze zomer op jaarbasis al zo’n 1800 wagens minder vervoerd. 

Op de Bentheimroute betekent een afname van zo’n 1450 wagens dat er minder gas vervoerd wordt langs steden als Amersfoort en Apeldoorn. Het doel blijft natuurlijk om zoveel vervoer als mogelijk zo snel mogelijk weer te laten rijden over de Betuweroute, die bedoeld is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Gedwongen andere route

Bovenstaande oplossingen moeten op korte termijn al tot resultaten leiden. Om er zeker van te zijn dat het vervoer van gevaarlijke stoffen structureel binnen de wettelijke normen kan blijven, bereidt de staatssecretaris een zogeheten routeringsbesluit voor. 

Hiermee kunnen goederenvervoerders gedwongen worden een andere route te kiezen voor het vervoer van een bepaalde stof. Omdat zo'n besluit juridisch complex is en grote gevolgen kan hebben voor het bedrijfsleven, is de inzet dat de oplossingen waarvoor nu al wordt gekozen deze vergaande maatregel overbodig maken.

Categorie:
Provincie: