dinsdag, 11. oktober 2016 - 13:15 Update: 11-10-2016 17:28

CDA wil basisbeurs voor studenten terug

CDA: Basisbeurs voor studenten terug
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het CDA wil de basisbeurs terug voor alle bachelor-studenten. Dit staat in het CDA-verkiezingsprogramma dat woensdag wordt gepresenteerd. Het huidige Kabinet heeft vorig jaar samen met GroenLinks en D66 het leenstelsel ingevoerd. Het CDA heeft zich hiertegen verzet omdat dit een drempel opwerpt om te gaan studeren.

Dat is na invoering van het leenstelsel ook gebleken uit de cijfers. Met name voor jongeren voor wie het minder vanzelfsprekend is te gaan studeren zijn de gevolgen sterk zichtbaar. De instroom daalde met 20 procent onder jongeren met een handicap. De doorstroom van MBO naar HBO nam met 15 procent af en ook onder eerstejaars van wie de ouders niet hadden gestudeerd zag 15 procent af van een studie.

Woordvoerder Onderwijs Michel Rog: ‘Dit Kabinet heeft de negatieve gevolgen van het leenstelsel steeds ontkend maar we kunnen er niet omheen dat het leenstelsel ingaat tegen de grondgedachte van het onderwijs: gelijke kansen voor iedereen. Het vergroot de scheidslijn tussen hoger- en laagopgeleiden. Voor het CDA is het daarom belangrijk die drempel te verlagen en de basisbeurs in de bachelor weer in te voeren.’

De herinvoering van de basisbeurs was ook één van de resultaten van de CDA1000 waar leden uit het hele land hebben meegedacht over het verkiezingsprogramma. Om de basisbeurs te financieren en tegelijk de kwaliteitsimpuls voor het hoger onderwijs te behouden wordt de OV-studentenkaart vervangen door een tegemoetkoming in de reiskosten. Daarnaast blijft het leenstelsel in de master-fase gehandhaafd. De verwachting is dat in de toekomst meer mensen de master zullen combineren met werk en hierdoor is de studie betaalbaarder.

Categorie:
Provincie: