donderdag, 13. oktober 2016 - 10:27 Update: 13-10-2016 10:28

Utrecht: Rijk heeft inkomensbeleid niet op orde

Utrecht: Rijk heeft inkomensbeleid niet op orde
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

De vorig jaar ingezette vernieuwde aanpak van armoede in Utrecht werpt voor bepaalde groepen inwoners met een laag inkomen zijn vruchten af, zo blijkt uit een evaluatie door het NIBUD (kenniscentrum consumentenbudget). Dat komt onder meer door het U-pas kindpakket en de uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering. Desondanks blijven groepen inwoners kampen met een tekort op hun inkomen, constateert het NIBUD; met name stellen en gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar.

Deze situatie dwingt de gemeente de individuele inkomenstoeslag voorlopig te behouden om het tekort op hun inkomen zo beperkt mogelijk te houden. Utrecht kan echt dóórpakken met preventie, vereenvoudiging en maatwerk in de armoedeaanpak, als landelijk het inkomensbeleid op orde is. Wethouder Victor Everhardt gaat dit bij het rijk aankaarten.

Op verzoek van de gemeenteraad is de nieuwe Utrechtse aanpak rond levensgebeurtenissen geëvalueerd door het NIBUD en heeft het NIBUD een minima-effectrapportage gemaakt. Daaruit blijkt dat niet alle groepen dezelfde positieve effecten in hun portemonnee merken. Zo komt een paar zonder kinderen op bijstandsniveau 138 euro per maand te kort. Voor een gezin met twee kinderen ouder dan 12 jaar op bijstandsniveau kan dat oplopen tot 307 euro per maand. Zij hebben bijvoorbeeld geen geld om op bezoek te gaan of het kind zakgeld te geven. 

Niet rondkomen

Wethouder Victor Everhardt: ''Deze gezinnen kunnen soms zelfs basisbehoeften als voeding, huur, energie en zorgverzekering niet betalen. Belangrijke oorzaken zijn de hoogte van de uitkering en het kindgebonden budget dat voor oudere kinderen te laag is. Wethouder Everhardt: “Hun inkomensbasis is eenvoudigweg niet op orde. Daardoor heeft onze inzet op preventie, maatwerk en incidentele ondersteuning niet voor iedereen het effect wat het zou kúnnen hebben. We spannen zo het paard achter de wagen. En gemeenten mogen geen inkomensbeleid voeren, dat is voorbehouden aan het rijk. Ik ga dit bij het rijk aankaarten.”

Categorie:
Provincie: