donderdag, 13. oktober 2016 - 11:02

Verpleeghuizen gaan IGZ toch gegevens leveren

Verpleeghuizen gaan IGZ toch gegevens leveren
Foto: fbf archief
Den Haag

Verpleeghuizen zullen toch weer gegevens aanleveren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens brancheorganisatie ActiZ zijn de zorgen over de vragenlijst grotendeels weggenomen na overleg met de IGZ en staatssecretaris Van Rijn.

Het bestuur van ActiZ heeft besloten om de leden te adviseren de opschorting op te heffen om voorlopig niet mee te werken aan het invullen van de IGZ-vragenlijst over risico- en de basisveiligheidindicatoren. Dit besluit is genomen na overleg met de IGZ en staatssecretaris Van Rijn op dinsdagavond 11 oktober. Gelukkig zijn de grootste zorgen van ActiZ over de uitvraag door de staatssecretaris en de IGZ weggenomen.

In het overleg met de IGZ en de staatssecretaris is duidelijk geworden dat de IGZ bereid is om te kijken naar de publicatie van de uitkomsten van de IGZ-uitvraag met name op het gebied van de psychofarmaca en vrijheidsbeperkende maatregelen. Zo zou bijvoorbeeld recht kunnen worden gedaan aan het onderscheid tussen de toepassing van bewegingssensoren en echte dwangmaatregelen. Op die manier kunnen de verpleeghuizen laten zien dat zij hard werken aan het terugdringen van dwangmiddelen in de zorg en het verminderen van psychofarmaca.

Daarnaast zoekt de IGZ met ActiZ naar de mogelijkheid om alsnog per verpleeghuis context (nadere toelichting) toe te voegen bij de uitkomsten van de vragenlijst. Ten slotte is toegezegd om met ActiZ te kijken naar een goede duiding van de uitkomsten. ActiZ gaat ervan uit dat bij de nadere uitwerking goede afspraken kunnen worden gemaakt. Daarbij zal ook van de expertise van zorgorganisaties gebruik worden gemaakt. 

Vanwege de ontstane situatie heeft de IGZ de termijn voor indiening van de antwoorden op de vragenlijsten verlengd tot 31 oktober 2016.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):