donderdag, 20. oktober 2016 - 9:09 Update: 20-10-2016 9:10

Jongens vaker voortijdig van school dan meisjes

Jongens vaker voortijdig van school dan meisjes
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

In Friesland verliet 3,4 procent van de mbo’ers zonder startkwalificatie het onderwijs. In Noord- en Zuid-Holland was deze uitval meer dan 6 procent. Jongens met een niet-westerse achtergrond stoppen het vaakst met hun opleiding zonder dat ze een startkwalificatie hebben, meldt CBS.

In schooljaar 2014/’15 volgden bijna 389 duizend jongeren tot 23 jaar een mbo-opleiding. Een jaar later, in schooljaar 2015/’16, zaten ruim 21 duizend leerlingen niet meer op school en hadden geen startkwalificatie. Iemand heeft een startkwalificatie als hij ten minste een diploma op mbo-niveau 2 of een havo- of vwo-diploma heeft. Tussen 2004/’05 en 2014/’15 is de voortijdige schooluitval vanuit het mbo afgenomen van10,8 procent naar 5,4 procent.

Mbo-uitval het hoogst in Noord- en Zuid-Holland

In het mbo lag de voortijdige schooluitval tussen de schooljaren 2014/’15 en 2015/’16 op5,4 procent. In Noord- en Zuid-Holland is het percentage voortijdig schoolverlaters het hoogst, ruim 6 procent. Met name in de grote steden is de voortijdige schooluitval hoog. In de regio Amsterdam verliet ruim 7 procent van de mbo’ers zonder startkwalificatie het onderwijs. In de regio’s Haaglanden en Rijnmond was dit 7,2 procent en 6,8 procent. 

In Friesland, Drenthe en Overijssel is de schooluitval vanuit het mbo het laagst. In de regio Zuidwest-Friesland is de uitval zelfs nog geen 3 procent.

Jongens vaker voortijdig van school dan meisjes

In schooljaar 2014/’15 verliet 6,6 procent van de jongens en 4,1 procent van de meisjes het mbo zonder startkwalificatie. Jongeren met een niet-westerse achtergrond, met name jongens, verlaten het vaakst zonder startkwalificatie het mbo. De afgelopen tien jaar is de voortijdige schooluitval in alle herkomstgroepen gedaald. De sterkste daling was te zien onder meisjes en jongens met een Nederlandse achtergrond.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):