maandag, 24. oktober 2016 - 9:39 Update: 24-10-2016 11:24

'Massale aanplant nieuwe bossen voor milieu'

Massale aanplant nieuwe bossen voor milieu
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De Nederlandse bos - en houtsector heeft plannen voor 100.000 hectare nieuw bos in Nederland.

Dit moet een grote bijdrage gaan leveren aan de Nederlandse klimaat- en energiedoelstellingen. Nieuwe bos moet de broeikasgassen in Nederland gaan terugdringen. Dit schrijft dagblad Trouw maandag.

De kosten van het project zullen zo'n 3 miljard euro bedragen, verdeeld over 30 jaar. In het NOS Radio 1-Journaal laat Staatsbosbeheer weten date iedere boom op termijn geld oplevert. Woensdag zal het voorstel tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam worden gepresenteerd. De top is bijeen geroepen om het VN-klimaatakkoord van Parijs om te zetten in concrete acties.

Het nieuwe aan te planten bos zal een gebied beslaan dat groter is dan de Veluwe. Staatsbosbeheer wil het nieuwe bos in in het Groene Hart in de Randstad, in het Gelderse Rivierengebied en in de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe aanleggen. Ook zou er bos moeten bijkomen in de buurt van steden.