maandag, 24. oktober 2016 - 16:01 Update: 24-10-2016 18:30

Staatsbosbeheer wil er 100.000 hectare aan bossen bij

Staatsbosbeheer wil er 100.000 hectare aan bossen bij
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

Staatsbosbeheer heeft samen met de Nederlandse bos- en houtsector een plan ontwikkeld voor de ontwikkeling van 100.000 hectare nieuw bos in Nederland. Dit meldt Staatsbosbeheer maandag.

'Investeren in nieuw bos levert drie keer winst op: het langdurig opslaan van CO2; méér en slimmer benutten van hernieuwbare en duurzame grondstof en een mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden', aldus Staatsbosbeheer.

Bos-, hout- en milieuorganisaties

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu neemt het plan komende woensdag 26 oktober tijdens de Nederlandse Klimaattop in ontvangst en tekent een intentieovereenkomst om de komende decennia het plan uit te voeren. 

Ondertekenaars van het plan zijn de Nederlandse bos- en houtsector, bestaande uit o.a. boseigenaren, bosbeheerders, houtproducenten en de houtverwerkende industrie. Ook natuur- en milieuorganisaties als Natuur & Milieu en het platform Bioenenergie  tekenen mee.

Actieplan Bos en Hout

Het Actieplan Bos en Hout is gericht op een toename van de Nederlandse houtproductie door uitbreiding van het bosareaal en een productiever bosbeheer. Daarnaast moet het hout op een slimme manier duurzaam gebruikt worden in hoogwaardige toepassingen. Op deze manier kunnen Nederlandse bossen en het hout wat hieruit geproduceerd wordt langdurig CO2 uit de atmosfeer opslaan. Lees het Actieplan Bos en Hout en bekijk de gebiedskaart voor het actieplan.

Langer en meer CO2 opslaan

Nederland heeft momenteel 356.000 ha boslandschap. Dit is ongeveer 11 procent van het oppervlak. De plan is om dit met 100.000 ha uit te breiden, dit zou een uitbreiding van 25 procent van het huidige bosareaal betekenen. Door de huidige en nieuwe bossen productiever en duurzamer te beheren kan de productie van Nederlands hout verhoogd worden. 

Door daarna het hout slimmer te gebruiken in hoogwaardige duurzame toepassingen, houdt het materiaal gedurende een lange periode CO2 vast. Met deze acties kan het Nederlandse bos en hout in 2050 ruim 4 Megaton Co2 per jaar opslaan, wat een flinke bijdrage is aan de klimaatdoelen. Een grotere houtproductie biedt bovendien economische kansen in de houtsector en daarnaast is bos één van de meest gewaardeerde landschappen om in te recreëren. 

Compensatie Klimaattop

Er wordt meteen begonnen met de uitvoering van de plannen: De CO2 die wordt uitgestoten om de Klimaattop te organiseren wordt meteen gecompenseerd door de aanplant van 1 hectare nieuw bos. Stichting de Boomfeestdag, Trees 4 All, het Nationaal Bossenfonds, Staatsbosbeheer en provincie Flevoland zorgen voor deze nieuwe aanplant. Ook kunnen de deelnemers van de Klimaattop extra bomen kopen voor meer compensatie.

Categorie:
Provincie: