dinsdag, 25. oktober 2016 - 8:35 Update: 25-10-2016 13:49

Marechaussee heeft meer verstekelingen bij het Kanaal onderschept

Marechaussee onderschapt meer verstekelingen
Foto: Rijkswaterstaat
Den Haag

Het aantal verstekelingen dat illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk probeert te maken is in de afgelopen drie maanden verder gedaald. Het aantal inklimmers dat aan Nederlandse of Britse zijden van het kanaal werd aangetroffen daalde van 360 in het eerste kwartaal naar 270 in het tweede kwartaal verder naar 210 in het derde kwartaal.

Het aantal inklimmers dat al aan de Nederlandse zijde van het Kanaal werd aangetroffen groeide van 55 procent in 2015 naar 78 procent in 2016. De overige inklimmers werden bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk ontdekt. Deze stijging laat zien dat de extra controles die sinds juni 2015 worden uitgevoerd hun vruchten afwerpen.

Het totale aantal inklimmers dat in 2016 tot oktober is aangetroffen is 840. In 2015 was het totale aantal inklimmers 500. In 2016 werden 450 inklimmers aangetroffen in Hoek van Holland, 180 in Europoort, 10 in IJmuiden en 190 in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal inklimmers in Europoort steeg van 10 in 2015 naar 180 in 2016. De controles van de marechaussee in Europoort zijn opgevoerd. De marechaussee wordt daarbij bijgestaan door de landmacht.

Bijna de helft van de inklimmers heeft de Albanese nationaliteit (43 procent). Van 12 procent is de nationaliteit onbekend, 8 procent heeft de Poolse nationaliteit, 4 procent de Afghaanse nationaliteit en 4 procent de Litouwse nationaliteit.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: