vrijdag, 28. oktober 2016 - 11:34 Update: 28-10-2016 11:36

Aanpak misstanden banken

Aanpak misstanden banken
Den Haag

Ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Dijsselbloem (Financiën) hebben vanochtend hun handtekening gezet onder het convenant Bancaire Sector. Het convenant bevat afspraken over het aanpakken en voorkomen van mensenrechtenschendingen bij investeringen van banken en hun zakelijke partners. 13 Nederlandse banken, de NVB, vakbonden, ngo’s en de overheid doen mee, onder begeleiding van de SER. Ploumen en Dijsselbloem: ‘Nederlandse banken nemen verantwoordelijkheid voor het respecteren van mensenrechten wereldwijd. Dat is een belangrijke stap om mondiale productieketens eerlijker en duurzamer te maken.’

Het bankenconvenant is het tweede convenant over maatschappelijk verantwoord ondernemen dat –na het textielconvenant- tot stand komt. Minister Ploumen, die het initiatief heeft genomen voor het convenantentraject: ‘Bedrijven die betrokken zijn bij slechte arbeidsomstandigheden, milieuvervuiling of het oneerlijk onteigenen van land hebben allemaal een bankrekening of een lening. Banken spreken nu af dat zij hun invloed willen gebruiken om deze mensenrechtenschendingen door hun klanten tegen te gaan. Hiermee heeft het convenant een heel breed bereik en kan het de levens van miljoenen mensen verbeteren.’

Minister Dijsselbloem vindt het convenant een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking:  ‘Ik ben blij dat de Nederlandse banken afspraken hebben gemaakt met maatschappelijke organisaties om mensenrechtenschendingen te voorkomen en aan te pakken. Banken kunnen eraan bijdragen dat hun klanten mensenrechten respecteren en geen kinderarbeid of gedwongen arbeid in hun productieketens hebben. In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over transparantie. Het moet duidelijk zijn voor consumenten in welke sectoren banken investeren en hoe zij hun klanten aanspreken op hun mensenrechtenbeleid.’

Volgens de afspraken in het convenant zullen banken en andere partijen samen inventariseren waar risico’s zijn in de investeringsketen van hun zakelijke klanten. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een lening aanvraagt voor een fabriek in een regio waar veel kinderarbeid of landroof plaatsvindt. Met zo’n bedrijf zullen banken afspraken maken over hoe deze risico’s het beste aangepakt kunnen worden.

Het convenant is vrijwillig maar de afspraken zijn niet vrijblijvend. Jaarlijks rapporteren de banken over hun resultaten via een onafhankelijk secretariaat bij de Sociaal Economische Raad aan een monitoringscommissie en een stuurgroep. Banken die hun afspraken niet nakomen, worden door de andere partijen hierop aangesproken en kunnen uiteindelijk zelfs uit het convenant gezet worden.

Minister Ploumen en Minister Dijsselbloem willen zich inzetten om op internationaal niveau tot vergelijkbare afspraken te komen. Zij zullen hierover spreken met hun collega’s in de EU en de OESO.  De komende maanden zullen meer convenanten worden gesloten, onder meer in de goudsector en levensmiddelsector en met verzekeraars.

Categorie:
Provincie: