vrijdag, 28. oktober 2016 - 22:06 Update: 28-10-2016 22:13

Utrecht haalt meer energie uit de bodem

Utrecht haalt meer energie uit de bodem
Foto: Prov, en Gem. Utrecht
Utrecht

Vrijdag hebben gedeputeerde Mariëtte Pennarts en wethouder Lot van Hooijdonk de Utrechtse Bodemenergie Agenda ondertekend. Bodemenergie is duurzaam en vermindert de CO2-uitstoot.

Met de samenwerkingsovereenkomst maken de gemeente en provincie afspraken over nauwere samenwerking met als doel een betere, efficiëntere benutting van de Utrechtse bodem.

Hoger gebruik van bodemenergie mogelijk

De Utrechtse bodem biedt méér mogelijkheden voor warmte-/koudeopslag (WKO) in de ondergrond dan tot nu toe wordt gebruikt. Bij WKO wordt water uit de bodem gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen. Op dit moment wordt lang niet alle WKO-capaciteit benut. 

De opkomst van warmte-/koudeopslag in de ondergrond vraagt om een efficiënt bodemgebruik. Hoe kunnen we zorgen voor optimale benutting met behoud van de grondwaterkwaliteit? Hiervoor is kennisuitwisseling en samenwerking nodig, wat provincie en gemeente regelen in de nieuwe Bodemenergie Agenda. 

Dit moet leiden tot een hoger gebruik van bodemenergie, verduurzaming van gebouwen, meer onderzoek naar nieuwe technieken om gebruik te maken van bodemenergie en het op gang brengen van de maatschappelijke discussie hierover.

Kennisdeling en samenwerking

Mariëtte Pennarts: 'Provincie en gemeente gaan hiermee sámen sturen op betere verdeling en benutting van de ondergrond.  Daarbij delen we nieuwe kennis voor efficiënter en veilig gebruik van de ondergrond, en zorgen we voor betere ontsluiting van informatie. Niet alleen voor de overheden, maar vooral ook voor de markt.' 

Lot van Hooijdonk: 'Deelname van de gemeente aan een gezamenlijke agenda past in onze ambitie om samen met de stad en partners te werken aan de ontwikkeling van een gezonde, energieneutrale, duurzame stad.'

Gemeente en provincie nodigen partijen uit om samen met bodemenergie aan de slag te gaan: alleen met de inzet van ontwikkelaars, eigenaren en gebruikers van WKO-systemen, kennisinstituten en drinkwaterbedrijf komt de bijdrage van bodemenergie aan de energietransitie goed van de grond.

Nieuwe onderzoeksresultaten

Na de ondertekening presenteerde Deltares, kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond, de eerste onderzoeksresultaten naar het verbeteren van de prestaties van WKO-systemen. Uit de eerste metingen blijkt dat de huidige WKO-systemen niet optimaal worden benut.

Categorie:
Provincie: