maandag, 31. oktober 2016 - 8:04 Update: 31-10-2016 8:06

Minder aardappelen per hectares

Minder aardappelen per hectares
Den Haag

De opbrengst per hectare aardappelen was dit jaar 2 procent lager dan in 2015, het aardappelareaal was 2 procent groter. In 2016 komt de bruto opbrengst van de hoeveelheid consumptieaardappelen hierdoor uit op 3,3 miljoen ton, net zoveel als in 2015. Dit blijkt uit voorlopige productiecijfers van CBS.

De hier gepresenteerde cijfers komen uit de (voorlopige) oogstraming 2016. Deze oogstraming is gebaseerd op gegevens over de oppervlakte beteelde grond, die is waargenomen in de Landbouwtelling, en op schattingen van de opbrengst per hectare. De werkelijke hoeveelheid aardappelen die dit jaar geoogst wordt kan lager zijn, omdat niet alle aardappelen die in de grond zitten, geoogst kunnen worden, bijvoorbeeld doordat het land te nat of te droog is.

Een hectare consumptieaardappelen gaf in 2016 gemiddeld 45,6 tonconsumptieaardappelen. Vorig jaar was dat 0,8 ton hoger. Het areaal waarop dit jaar consumptieaardappelen is geteeld, was 2 procent groter dan in 2015. De teeltomstandigheden waren niet optimaal door zowel droogte als natheid. In Flevoland was de opbrengst per hectare dit jaar het hoogst (50,5 ton), in Noord-Brabant en Limburg het laagst (42,9 ton). In Groningen, Noord-Brabant en Limburg zijn de opbrengsten per hectare tot wel 17 procent lager dan vorig jaar. In Drenthe, Overijssel, Flevoland is juist 10 procent meer aardappelen geoogst van een hectare. In Gelderland zelfs 16 procentmeer.

Ook lagere hectare-opbrengsten voor suikerbieten en uien

In 2016 is 5,5 miljoen ton suikerbieten geoogst en 1,4 miljoen ton uien. Per hectare was de opbrengst suikerbieten met ruim 77 ton7 procent lager dan vorig jaar. Bij uien was dit met 55,5 ton3 procent lager. Het areaal suikerbieten was 21 procent groter dan vorig jaar, de oppervlakte uien was ruim 4 procent groter.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):