dinsdag, 1. november 2016 - 15:04 Update: 01-11-2016 16:24

Akerboom: 'Uitspattingen COR door gebrek aan toezicht'

Akkerboom: Uitspattingen COR door gebrek aan toezicht
Foto: Politie
Den Haag

'Er is geld verspild en dat heeft de reputatie van de COR en het korps beschadigd. Deze conclusie stemt mij treurig en beschaamd', dit zei korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie dinsdag op basis van het oriënterend onderzoek naar de bestedingen van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie (COR).

Op 15 juni liet Akerboom de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van het Politiedienstencentrum een oriënterend onderzoek starten naar de doelmatigheid en verantwoording van de bestedingen van de COR. ‘Ik wilde weten of de aanhoudende signalen over verspilling en onregelmatigheden omtrent de bestedingen van de COR op waarheid berustten en of er aanleiding was voor disciplinair of strafrechtelijk onderzoek.’

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de voormalige voorzitter, het dagelijks bestuur en de COR vaak en tegen hoge kosten vergaderingen en bijeenkomsten gehad in een aantal horecagelegenheden hebben gehad, vooral in Almere. Volgens Akerboom komen de leden van de COR uit heel Nederland en leggen vaak lange afstanden af. Het is begrijpelijk dat zij dan een lunch of maaltijd aangeboden krijgen. Maar bij het zien van de rekeningen ontstaat het beeld dat de maatvoering in de loop der tijd is zoekgeraakt: er zijn hoge kosten gemaakt. Er is niet of nauwelijks gebruik gemaakt van politielocaties. Als dat wel zou zijn gebeurd zou dat de kosten aanzienlijk hebben verlaagd.

Akerboom: ‘Er was sprake van ondoelmatige en in toenemende mate disproportionele uitgaven. Het keuzeproces was niet transparant, de onderbouwing en verantwoording van de uitgaven zijn onzorgvuldig en onvolledig. Er is geld verspild en dat heeft de reputatie van de COR en het korps beschadigd. Deze conclusie stemt mij treurig en beschaamd.’

Om herhaling te voorkomen zijn  de procedures, taken en rollen rondom het proces van begroten, besteden en verantwoorden van de COR op een aantal belangrijke punten aangepast of aangescherpt. Maar om herhaling te voorkomen is het volgens de korpschef ook nodig dat veel meer dan nu wordt gereflecteerd op het eigen functioneren en elkaar de maat nemen.

Categorie:
Provincie: