vrijdag, 4. november 2016 - 7:51 Update: 04-11-2016 13:47

Nederland nog niet duurzaam op alle VN-doelen

Nederland nog niet duurzaam op alle VN-doelen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Op 25 september 2015 stelden de Verenigde Naties 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen vast: de Sustainable Development Goals (SDGs). Deze SDGs worden wereldwijd gezien als de belangrijkste beleidsthema’s voor de komende 15 jaar. CBS heeft een eerste meting uitgevoerd om in beeld te brengen hoever Nederland is met deze duurzaamheidsdoelen. Op veel vlakken gaat het goed, maar er zijn ook zorgpunten. Dat meldt CBS vandaag in Meten van SDGs: een eerste beeld voor Nederland.

De SDGs bestrijken vele terreinen met meerdere subdoelstellingen, zoals het streven naar welvaart en gelijke verdeling, het tegengaan van klimaatverandering, het stimuleren van schone energie, en het bevorderen van de rechtsstaat en veiligheid. Binnen elke SDG zijn zowel positieve als minder positieve punten aan te wijzen. Het beeld kan per indicator wisselen.

Wat gaat goed?

Vergeleken met andere EU-landen gaat het in Nederland vooral goed op economisch vlak, de rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Het bruto binnenlands product per inwoner is internationaal gezien zeer hoog: Nederland stond in 2015 op de vijfde plaats van 28 EU-landen. Het bbp per inwoner was in 2015 hoger dan in 2000, ondanks de economische crisis die begon in 2008. Het vertrouwen in instituties is in Nederland zeer hoog vergeleken met andere EU-landen (plaats 3 van 18 EU-landen in 2014). Verder blijven steeds meer Nederlanders een leven lang leren. Hiermee stond Nederland op de vierde plaats van de 28 EU-landen in 2015.

Wat gaat minder goed?

Op andere gebieden gaat het minder goed, vooral bij klimaatbescherming, hernieuwbare energie, en economische en sociale ongelijkheid. Nederland stoot nog relatief veel broeikasgassen per inwoner uit en stond daardoor op plaats 25 in de EU-ranglijst in 2014. Nederland gebruikt nog steeds zeer weinig hernieuwbare energie: in 2015 slechts 5,9 procent van de totale energieconsumptie. Hiermee staat Nederland op de 26e plaats van de 28 EU-landen. Verder is de gezonde levensverwachting van Nederlandse vrouwen relatief laag in de EU (20e van de 28 landen in 2014); Nederlandse mannen staan nog in de middenmoot (12e van de 28).

Eerste meting van SDGs

De aanleiding van deze inventarisatie—die zich beperkt tot EU-landen—is de VN-publicatie van een lijst met voorlopige indicatoren om de diverse subdoelstellingen van de SDGs te monitoren. Op dit moment is voor Nederland slechts een derde van de SDG-doelindicatoren direct meetbaar. Daarnaast zijn enkele aanvullende en alternatieve indicatoren toegepast. Veel SDG-indicatoren moeten nog ontwikkeld worden. Hier ligt dus nog een grote opgave. Voor veel (sub)doelen ontbreken nog nationale ambities en doelstellingen die mede zullen bepalen welke indicatoren als eerste ontwikkeld worden.

Categorie:
Provincie: