vrijdag, 4. november 2016 - 10:16 Update: 04-11-2016 14:03

Korpschef kondigt bodycams aan voor agenten

Korpschef kondigt innovatie bij politie aan
Foto: Politie
Rotterdam

De vraag is niet of de politie wil innoveren. Wij moeten innoveren. Met die boodschap opende korpschef Erik Akerboom het Innovatiecongres Tomorrow is Today. De bijeenkomst op 3 november vormde tevens het startschot voor de Innovatie-expeditie. Leidinggevenden krijgen gericht ondersteuning bij het toekomstgericht denken en doen.

Aan het begin van dit door de politie georganiseerde congres ontvouwde de korpschef in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek welke stappen hij nodig acht voor een toekomstbestendige politie. Daartoe neemt hij allereerst drie maatregelen. In 2017 zowel smartphones als tablets versneld beschikbaar stellen. Daarnaast krijgen alle politiegebouwen een wifi-verbinding. Een intern, beveiligd en gemonitord netwerk voor collega's en een open netwerk voor bezoekers.

Bodycams

Meerdere basisteams gaan uitvoerig experimenteren met bodycams. Dit moet antwoord verschaffen op diverse vragen, zoals hoe burgers en collega's hierop reageren, hoe bodycams bijdragen aan waarheidsvinding en wat politiemensen er zelf van kunnen leren. Ook het voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld de Wet politiegegevens vormt hierbij een aspect. 

Workshops

Tijdens het Innovatiecongres konden collega's via doe-het-zelfworkshops concreet kennismaken met innovaties zoals toepassingen van virtual en augmented reality, de mijnbuur-app, een nanosupermarkt en een interactief lesprogramma dat etnisch profileren tegengaat.

Virtuele broedplaats

Naar verwachting groeit het aantal sensoren - van auto en computer tot thermostaat en sportkleding - de komende vijf jaar wereldwijd van vijf naar vijftig miljard. Zij bevatten voor de politie wezenlijke informatie. Hoe gaat zij daarmee om? Het korps richt een virtuele broedplaats voor data en technologie in. Dat initiatief bundelt de bestaande, interne expertise, legt verbanden en stimuleert de besluitvorming en de uitwerking daarvan.

Ondersteunend leiderschap

Effectief technologisch vernieuwen stelt meerdere eisen. Een belangrijke is ondersteunend leiderschap. Daarom brengt het korps de Innovatie-expeditie in beweging, die leidinggevenden meeneemt in wat er de komende jaren technologisch en sociaal verandert, wat dat betekent voor de politie en hoe een leidinggevende er invulling aan geeft. Kennis en vaardigheden staan daarbij centraal.

Praktijkontwikkeling als strategie

In zijn toespraak vroeg Akerboom nadrukkelijk aandacht voor praktijkgerichte innovatie: `Niets zo onveranderlijk als de wijze waarop organisaties verandering nastreven. Een cyclus die zich generatie op generatie herhaalt. Ik wil dat we bij de politie die cyclus doorbreken. Dat we onze dagelijkse werkelijkheid als uitgangspunt nemen en niet de ogenschijnlijk maakbare, papieren versie ervan. Het is hoog tijd om de praktijkontwikkeling te verheffen tot onze strategie. Ook in ons denken over innovatie.'

Toekomstvisie

Daarnaast schetsten drie deskundigen hun visie op de toekomst. Yuri van Geest, medeauteur van een bestseller over exponentiele organisaties, belichtte de mogelijkheden van onder meer nanotechnologie, intelligent computing en sensoren. Jan Rotmans, hoogleraar en schrijver van het boek Nederland kantelt, legde uit hoe de politie zich kan omvormen van een klassieke naar een innovatief samenwerkende organisatie. Rob van Kranenburg heeft het boek The internet of things op zijn naam staan en ging in op wat de politie zoal met sensoren kan.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: