zaterdag, 5. november 2016 - 12:15 Update: 05-11-2016 12:19

Aantal vrouwen op handelsmissie stijgt naar 25 procent

Aantal vrouwen op handelsmissie stijgt naar 25 procent
Foto: Archief FBF
Den Haag

Het afgelopen half jaar is het aantal vrouwen op handelsmissies fors gestegen, van 10% naar 25%. Daarmee is het percentage vrouwen gelijkgetrokken met het totale aandeel vrouwelijke ondernemers dat (ook) in het buitenland actief is.

De stijging is het gevolg van extra aandacht voor vrouwelijk ondernemerschap, waaronder de tijdelijke korting die door minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is ingesteld. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag.

Minister Ploumen was afgelopen week op handelsmissie in Australië, waar 32 van de 125 deelnemers vrouw was (26%): “Deze missie is een groot verschil met de bijna 40 andere handelsmissies die ik heb geleid. Steeds was ik een van de weinige vrouwen. Vrouwen waren gewoonweg zwaar ondervertegenwoordigd. Dankzij de speciale aandacht van de afgelopen maanden weten vrouwelijke ondernemers handelsmissies nu veel beter te vinden. Zodat ook zij kunnen profiteren van de kansen en contacten die zich tijdens missies zoals deze voordoen.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken hield eerder dit jaar een bijeenkomst met vrouwelijke ondernemers, om inzicht te krijgen in hun redenen om niet op handelsmissie te gaan. Ploumen: “Hieruit bleek dat veel vrouwen geen weet hadden van handelsmissies en wat die kunnen opleveren. Ze gaven daarnaast aan dat ze moeilijker een paar dagen naar het buitenland konden gaan, bijvoorbeeld vanwege kinderen. We hebben geprobeerd deze bezwaren weg te nemen met een gerichte informatiecampagne, en door vrouwelijke deelnemers te betrekken bij het opstellen van het programma. Maatwerk dus.”

Tijdens de werving voor handelsmissies werden vrouwen en vrouwennetwerken op verschillende manieren direct benaderd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook heeft de minister enkele bedrijven aangeschreven die weinig vrouwen afvaardigden op handelsmissie. En met succes: tijdens de laatste zeven handelsmissies is het aandeel vrouwen verdubbeld. Naar Zuid-Korea was zelfs 36% vrouw. Overigens lijkt de korting niet de belangrijkste reden van het toegenomen aantal vrouwen, al speelt het voor kleinere ondernemers, die vaker vrouw zijn, wel degelijk een rol.

De korting en informatiecampagne gaan nog een half jaar door. Minister Ploumen wil dat de maatregelen een blijvend effect hebben: “Vrouwen brengen nieuwe ideeën, ervaringen en expertise mee, waarmee Nederlandse bedrijven zich internationaal nog beter kunnen positioneren. Ook stimuleert het vrouwelijk ondernemerschap in de landen die we bezoeken. Dus we blijven vrouwen benaderen, bijvoorbeeld via onze economische dienstverlening op regionaal niveau. En we zullen maatwerk blijven leveren, zodat de handelsmissies aansluiten op de wensen van de ondernemers. Man en vrouw.”

Categorie:
Provincie: