dinsdag, 8. november 2016 - 18:37 Update: 08-11-2016 20:53

Onderzoek naar mogelijkheid DNA-onderzoek door forensisch rechercheurs

Onderzoek naar mogelijkheid DNA-onderzoek door forensisch rechercheurs
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Er zal onderzoek worden gedaan om te zien of het mogelijk is dat forensische rechercheurs van de politie een aantal stappen in de analyse van DNA op locatie kunnen uitvoeren met speciale onderzoeksapparatuur. Dit heeft minister Ard van der Steur dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten na Kamervragen hierover.

'Explosieve groei' aan forensische sporen

Aanleiding voor dit onderzoek zijn een aantal bevindingen waarop de commissie Zouridis wijst in haar driejaarlijkse signalering op het feit dat de strafrechtketen zich op termijn geconfronteerd zal zien met een 'explosieve groei' aan forensische sporen, onder meer omdat het forensisch instrumentarium meer en beter onderzoek mogelijk maakt. Deze ontwikkeling is op dit moment al gaande en zal in de toekomst exponentieel toenemen. 

Local DNA

Uitgangspunt is dat de digitale data die daarbij worden gegenereerd voor een deskundigen-oordeel direct online worden toegestuurd aan het NFI. De uitslag van de NFI-analyse ontvangt de politie vervolgens op zeer korte termijn. Uiteraard worden in dit onderzoek ook uitdrukkelijk de kwalitatieve en juridische randvoorwaarden en de bedrijfsvoeringsaspecten in beschouwing genomen. De gedachte achter het project Local DNA is, dat snelle vaststelling van DNA-profielen van mogelijke verdachten grote voordelen kan hebben in de opsporing.

Politie, OM, NFI en de Hogeschool Amsterdam zullen het onderzoek gezamenlijk gaan uitvoeren. 'Na afloop van deze onderzoeksfase – over ongeveer twee jaar – zullen politie, OM en NFI gezamenlijk een besluit nemen over de haalbaarheid en een mogelijk vervolg van het project', aldus Van der Steur.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: