maandag, 14. november 2016 - 16:19

Minister Schultz investeert in snelfietsroutes

Minister Schultz investeert in snelfietsroutes
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stelt 7,7 miljoen euro ter beschikking voor de aanleg van vijf snelfietsroutes in de regio Haaglanden, waaronder de gemeenten Den Haag, Leiden en Delft. Doel is het verbeteren van de verkeersdoorstroming tussen en binnen de aangesloten gemeenten. Door de aanleg van deze fietssnelwegen zal de (elektrische) fiets steeds vaker een sneller alternatief vormen voor de auto, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer. De nieuwe trajecten moeten voor het eind van 2017 gereed zijn.

In de regio Haaglanden hebben veel reizigers dagelijks te maken met vertraging op de weg in de spitsuren. Om de druk op de weginfrastructuur in de spits te verlichten hebben gemeenten, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland gezamenlijk een plan opgesteld om fietsgebruik op de korte en middellange afstand te stimuleren. Onderdeel hiervan is de aanleg van snelfietspaden op vijf trajecten:

  • Midden Delfland – Delft – Pijnacker/Nootdorp – Zoetermeer
  • Leiden – Katwijk
  • Naaldwijk – Wateringen – Rijswijk
  • Rijswijk – Den Haag
  • Delft – Rijswijk – Den Haag – Voorburg

De verwachting is dat de aanleg van snelfietspaden in combinatie met een campagne om mensen te stimuleren om de fiets boven de auto te verkiezen, een positief effect zal hebben op de verkeersdrukte. Op twee snelfietsroutes die al in gebruik zijn tussen Leiden en Den Haag is een toename gemeten van 15 tot 25 procent van het aantal fietsers.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt in het kader van het programma Beter Benutten vijftig procent bij aan de totale kosten van de aanleg van de nieuwe routes, tot een maximum van 7,7 miljoen euro. De andere helft van de aanlegkosten wordt gedragen door de betrokken gemeenten en provincie Zuid-Holland.

Categorie:
Provincie: