dinsdag, 15. november 2016 - 15:51

Vrijspraak voor vader dode baby wegens gebrek aan bewijs

Vrijspraak voor vader dode baby wegens gebrek aan bewijs
Foto: SXC
Den Haag

De man die verdacht werd van het opzettelijk doden van zijn destijds 1 maand oude baby in Den Haag in de nacht van 21 op 22 januari 2012 is vrijgesproken door de rechtbank Den Haag vanwege gebrek aan bewijs. De zaak tegen de moeder was reeds eerder door het Openbaar Ministerie geseponeerd.

Is de baby overleden door letsel?

De rechtbank is op basis van deskundigenrapporten tot de conclusie gekomen dat het overlijden van de baby het gevolg is van toegebracht hersenletsel en dat het moment van het toebrengen van dat letsel kort voor het intreden van de klinische verschijnselen moet zijn toegebracht.

Heeft de vader het letsel veroorzaakt?

Gelet op de conclusie van de rechtbank wat betreft het tijdstip waarop het fatale letsel is toegebracht, kan de rechtbank geen waarde hechten aan de verklaringen van verdachteen zijn vrouw, die immers inhouden dat er kort voor het moment dat de baby slap werd en niet meer ademde niets met hem is gebeurd. Deze verklaringen kunnen dan ook niet voor het bewijs worden gebruikt. Bij gebrek aan andere bewijsmiddelen waaruit volgt dat het de vader moet zijn geweest die het letsel heeft toegebracht, kan de rechtbank niet vaststellen dat de vader verantwoordelijk was voor het letsel en het overlijden van de baby dat daarop volgde. Om die reden zal de rechtbank de man dan ook vrijspreken.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):