dinsdag, 15. november 2016 - 18:34 Update: 15-11-2016 18:46

Satellietdata ingezet tegen honger in ontwikkelingslanden

Satellietdata ingezet tegen honger in ontwikkelingslanden
Foto: RVD
Den Haag

Minister Lilianne Ploumen maakt 20 miljoen euro extra vrij voor het programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW) dat uitgevoerd wordt door het Netherlands Space Office en met gebruik van technologie en satellietdata kleine boeren helpt meer en beter te produceren en zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

Nederland wil intensievere samenwerking tussen high-tech bedrijven en maatschappelijke organisaties om voedselschaarste in ontwikkelingslanden aan te pakken, zo liet minister Lilianne Ploumen vandaag weten op de klimaattop in Marrakesh. 

Ploumen: ‘In veel ontwikkelingslanden neemt de komende jaren de behoefte aan goed en voedzaam voedsel toe, terwijl het voor veel kleine boeren steeds moeilijker wordt voldoende te produceren. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met droogte, stijgende temperaturen of wateroverlast. Door gebruik te maken van slimme technologieën op basis van satellietdata kunnen wij hen helpen meer en beter te produceren, tegen lagere kosten.’  

In het G4AW programma werken banken, verzekeringsmaatschappijen, telecombedrijven, zaad- en andere inputleveranciers, ngo’s en satellietinformatie-bedrijven samen om kleine boeren en veehouders in ontwikkelingslanden te ondersteunen. 

Op dit moment zijn er 17 consortia in 10 landen werkzaam, met meer dan 80 partners, waarvan 30 Nederlandse bedrijven. In Mali wordt bijvoorbeeld een informatiedienst opgezet voor 75.000 nomadische veehouders, die via hun mobiel worden geïnformeerd over de beschikbaarheid en kwaliteit van voer en drinkwater, marktprijzen en hoeveel vee al aanwezig is in bepaalde gebieden. 

Zo weten zij op welke plekken zij hun kuddes het beste kunnen laten grazen en waar zij hun producten het beste kwijt kunnen. In Ethiopië verzorgt een consortium van financiële instellingen, de universiteit van Twente en het nationale meteorologie agentschap van Ethiopië verzekeringen voor miljoenen kleine boeren tegen klimaatrisico’s, zoals onverwachte droogte. 

Met behulp van betere meetgegevens kunnen risico’s beter worden ingeschat en kunnen premies betaalbaar blijven. Ploumen: ‘Met het programma zullen we de komende jaren minimaal 3 miljoen kleinere voedselproducenten ondersteunen, en waarschijnlijk nog veel meer, naarmate technologieën geavanceerder en meer betaalbaar worden.’