woensdag, 16. november 2016 - 9:50 Update: 16-11-2016 11:36

Voormalig voorzitter Centrale Ondernemingsraad politie geschorst

Voormalig voorzitter COR geschorst
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

De politie heeft de voormalige voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) geschorst.

Tegen hem loopt sinds begin juli een intern onderzoek. De voorlopige bevindingen geven aanleiding voor een schorsing van de voormalige voorzitter, die in een eerder stadium al was vrijgesteld van werkzaamheden. Het interne onderzoek draait om de vraag of er sprake is van plichtsverzuim in relatie tot de besteding en verantwoording van het budget van de COR. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Het interne onderzoek gaf in oktober ook al aanleiding voor een aangifte door de politie vanwege vermoedens van fraude, oplichting en verduistering. Volgens het team dat het interne onderzoek verricht, zijn in elk geval de voormalige voorzitter van de COR en een ondernemer die diensten heeft geleverd aan de COR bij de vermoedelijke strafbare feiten betrokken.

Over eventuele disciplinaire maatregelen tegen de voormalige voorzitter van de COR zal worden besloten na  afronding van het interne onderzoek.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: