woensdag, 16. november 2016 - 17:27 Update: 16-11-2016 17:38

Rechter wijst vorderingen 242 AH-franchisenemers af

Rechter wijst vorderingen 242 AH-franchisenemers af
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Haarlem

De rechter heeft woensdag de vorderingen van 242 AH-franchisenemers afgewezen. 'De franchisenemers hebben hun vorderingen op een onjuist uitgangspunt gebaseerd; het principe van ‘eerlijk delen’ vormt niet de basis van de franchiseovereenkomsten met Albert Heijn', aldus de rechtbank woensdag.

Die overeenkomsten gaan juist uit van zelfstandigheid van de franchiseondernemer. Dat leidt ertoe dat telkens bezien moet worden of dat ‘delen van opbrengsten/voordelen’ zoals bij de Bonusfolder en de Allerhande tussen partijen ook daadwerkelijk overeengekomen is. Dat is volgens de rechter niet het geval. De rechtbank roept overigens partijen wel op hun geschilpunten aan de onderhandelingstafel op te lossen.

Niet langer delen van voordelen

Eind december 2014 zijn 242 AH franchisenemers een procedure gestart tegen Albert Heijn Franchising B.V. (AHF), Albert Heijn (AH) en aan haar gelieerde maatschappijen. De franchisenemers stellen dat AH hen benadeelt door de voordelen niet langer met hen te delen. 

Volgens hen worden er kosten dubbel in rekening gebracht, worden sommige inkoopvoordelen niet aan hen doorgegeven en delen zij niet in de winst over Allerhande en de Bonusfolder. De franchisenemers willen ook meer inzage in de boeken van AH krijgen, zodat ze de juistheid van de jaarlijkse financiële afrekeningen kunnen controleren.

‘Samen delen’ is niet overeengekomen

Vervolgens neemt de rechtbank na het bespreken van een paar formele verweren de diverse vorderingen van de Vereniging en de 242 franchisenemers onder de loep. 
In feite geldt bij alle vorderingen dat deze geen basis vinden in de franchiseovereenkomst van 2002 en de daarop overeengekomen aanvullingen. De franchisenemers zijn immers zelfstandige ondernemers die voor eigen risico en rekening handelen, ‘samen delen’ is niet overeengekomen. 

Ook de vordering tot het benoemen van drie deskundigen om kort gezegd de cijfers te controleren zodat vastgesteld kan worden wat de franchisenemers nog van AHF te vorderen zouden hebben, wordt afgewezen. In de standaardfranchiseovereenkomst is een financieel controlemechanisme overeenkomen, de financiële afrekeningen hebben volgens dat mechanisme plaatsgevonden en dat mechanisme is deugdelijk bevonden. Er is dus geen enkele reden deskundigen te benoemen.

Onderhandelingstafel

Tot slot heeft de rechtbank nog opgemerkt dat de vele vorderingen van eisers weliswaar een deugdelijke juridische grondslag missen, maar dat dit niet betekent dat de besproken eisen ‘aan de onderhandelingstafel’ niet legitiem zouden kunnen zijn. De rechtbank spreekt zich er niet over uit of de huidige franchiseovereenkomsten evenwichtig zijn, in die zin dat er een goede balans is tussen de belangen van franchisenemers en franchisegever. 

Maar duidelijk is dat de franchisenemers vinden dat die balans er niet (meer) is. Het is ook in het belang van AH dat de rust bij haar franchisenemers terugkeert. De rechtbank heeft partijen opgeroepen om hun geschilpunten via onderhandeling tot een oplossing te brengen.

Categorie:
Provincie: