vrijdag, 18. november 2016 - 11:47

Bussemaker ontziet hogescholen bij prestatieafspraken

Bussemaker ontziet hogescholen bij prestatieafspraken
Den Haag

De zes hogescholen die hun prestatieafspraken niet volledig zijn nagekomen, worden slechts deels gekort. Minister Bussemaker wijkt hiermee af van de oorspronkelijke opzet van de prestatieafspraken, die vier jaar geleden, kort voor haar aantreden, werden gemaakt. Bussemaker schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

In de oorspronkelijke opzet zouden de zes instellingen die hun prestatieafspraken niet volledig zijn nagekomen €14 miljoen mislopen. Minister Bussemaker heeft besloten dat ze slechts de helft van dit bedrag kort. Deze €7 miljoen wordt verdeeld over de andere hogescholen. De overige €7 miljoen mogen de zes houden.

Niet afrekenen op rendement

Bussemaker laat in de brief blijken dat ze niet eenzijdig wil afrekenen op rendement. Zij wil dat de zes hogescholen doorgaan op de door hen ingezette weg om het studiesucces te verbeteren en gelijke kansen te bieden aan al hun studenten. Bovendien signaleert ze dat veel hogescholen last hebben van het zogeheten trilemma: de spanning tussen kwaliteitsverhoging, studiesucces en toegankelijkheid.

,,Anders dan de universiteiten hebben de hogescholen te maken met een zeer gedifferentieerde studentenpopulatie. Zij staan voor de opdracht om al deze studenten gelijke kansen te bieden en naar een diploma te leiden. Voor hogescholen met relatief veel studenten uit het mbo, studenten met een niet-westerse achtergrond en eerstegeneratiestudenten speelt het in versterkte mate’’, aldus Bussemaker.

Begrip

,,Ik heb begrip voor het feit dat de hogescholen, als zij met het trilemma te maken hebben, de afgelopen jaren prioriteit hebben gegeven aan de verhoging van het niveau en daarmee voor kwaliteit boven kwantiteit hebben gekozen. Ook als dat effecten had op de termijn waarbinnen hun studenten afstudeerden.’’

De reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek oordeelde vorige maand dat alle universiteiten en vrijwel alle hogescholen hun prestatieafspraak zijn nagekomen. Voor zes hogescholen geldt dat op één punt – rendement - niet. Zij hebben de doelen die zij zichzelf hebben gesteld op dit punt onvoldoende gehaald.

Categorie:
Provincie: