donderdag, 24. november 2016 - 16:15

Extra geld voor satellietinnovatie

Extra geld voor satellietinnovatie
Foto: MV
Den Haag

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Netherlands Space Office (NSO) investeren samen Euro 400.000,- in innovatie met satelliettoepassingen. Met dit geld wordt verder onderzocht hoe satellieten kunnen helpen bij vraagstukken op het terrein van Veiligheid en Justitie. Hiervoor wordt samengewerkt met onder andere het KNMI, NSO, TNO en het Netherlands Aerospace Centre. Het onderzoek naar het gebruik van satellieten richt zich onder meer op de thema’s: opsporing en vervolging, crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Grondverzet

De Politie, Inspectie Leefomgeving en Transport en het Nederlands Forensisch Instituut gaan onderzoeken of satelliettechnologie kan helpen bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten bij bodemsaneringen. Zoals bijvoorbeeld bij grote infrastructurele werken of baggerwerkzaamheden. 

Natuurbranden

Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid starten in 2017 met een innovatieproject dat tot doel heeft te onderzoeken of satelliettechnologie kan helpen bij het voorkomen van het ontstaan van onbeheersbare natuurbranden en het naderhand analyseren van de ontwikkeling van de brand achteraf.

Categorie:
Provincie: