vrijdag, 9. december 2016 - 11:26 Update: 09-12-2016 13:16

Wilders maakte zich schuldig aan groepsbelediging, maar krijgt geen straf

Wilders maakte zich schuldig aan groepsbelediging, maar krijgt geen straf
Foto: fbf
Den Haag

Geert Wilders, partijleider van de Partij voor de Vrijheid (PVV), is door de rechtbank Den Haag voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken op 19 maart 2014 veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

Het begrip ‘Marokkanen’ valt onder het begrip ‘ras’ in de zin van de strafwet

De juridische betekenis van de term ‘ras’ is veel ruimer dan de betekenis die dit begrip in het Nederlands spraakgebruik en de wetenschap normaal heeft. Gekeken moet worden naar het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (IVUR). Daarin wordt onder “rassendiscriminatie” verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ‘ras’, ‘huidskleur’, ‘afkomst’ of ‘nationale of etnische afstamming’.

Wilders heeft op 19 maart 2014 een groep landgenoten op een voor iedereen heldere en duidelijke wijze geïdentificeerd door te verwijzen naar hun gemeenschappelijke afkomst. Hij heeft de nationaliteit gebruikt als etnische aanduiding. Daarmee verwijst de gebruikte term ‘Marokkanen’ naar de in het IVUR opgenomen kenmerken ‘afkomst’, ‘nationale afstamming’ en ‘etnische afstamming’ en is dus sprake van ‘ras’ in de zin van de strafwet.

De Marokkanen zijn als groep beledigd op 19 maart 2014

Op 19 maart 2014 heeft Wilders aan zijn publiek gevraagd “willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?”. In antwoord hierop werd door het publiek, dat vooraf was geïnstrueerd, meermalen ‘minder’ gescandeerd.  Wilders heeft daarmee volgens de rechter een hele bevolkingsgroep apart gezet, zonder daarbij enig onderscheid te maken. Deze groep mag minder aanspraak maken op verblijf in Nederland. Daarmee is volgens de rechtbank deze groep collectief in haar eigenwaarde aangetast. 'Dat is beledigend voor de hele groep.'

De rechtbank zegt dat Wilders kan geen beroep doen op het recht op vrijheid van meningsuiting zoals dat is neergelegd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Dit verdrag staat namelijk in dit geval toe dat de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt.

Wilders heeft ook aangezet tot discriminatie

Met de uitlatingen op 19 maart 2014 zou een onderscheid gemaakt tussen de Marokkaanse bevolkingsgroep en andere bevolkingsgroepen in Nederland. Mede gezien het opruiende karakter van de manier van uitlaten, zouden anderen hiermee aangezet worden.

Wilders in hoger beroep

De advocaat van Geert Wilders liet vrijdag al vrij snel na de uitspraak weten dat Wilders in hoger beroep gaat.