maandag, 12. december 2016 - 12:42 Update: 12-12-2016 12:49

Locaties voor extra fietsenstallingen op stations bekend

Locaties voor extra fietsenstallingen op stations bekend
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag bekendgemaakt welke gemeenten groen licht krijgen voor de bouw van fietsenstallingen bij stations.

Twaalf stallingen zullen worden bijgebouwd op de stations van Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle. Deze stations hebben het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken en kunnen in samenwerking met decentrale overheden vóór 2020 worden aangepakt. Hierover ondertekenden het ministerie van Infrastructuur en Milieu, NS, ProRail, VNG, IPO, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover vandaag een bestuursovereenkomst.

De staatssecretaris heeft eind oktober bekendgemaakt dat zij voor de aanleg van stallingen 40 miljoen euro extra vrijmaakt om de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aan te pakken. Deze toezegging maakt deel uit van de afspraken die in de vandaag getekende bestuursovereenkomst zijn vastgelegd. Het geld komt bovenop het 221 miljoen euro uit het programma Actieplan Fietsparkeren (2011), waarmee er met cofinanciering door decentrale overheden al 100.000 fietsparkeerplekken zijn gerealiseerd en er nog 43.500 bij komen. Met hen is afgesproken dat zij voor de helft bijdragen aan de investeringen in fietsenstallingen, waardoor in totaal 80 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen.

Staatssecretaris Dijksma: “Alle partijen dragen wat bij en dat is belangrijk. We investeren veel geld om op belangrijke trajecten de reistijd per trein steeds korter te maken. Er moet dan geen kostbare reistijd verloren gaan door een zoektocht naar een parkeerplek voor de fiets. Met beschikbaar stellen van geld voor de bouw van nieuwe plekken voor extra fietsenstallingen wil ik ervoor zorgen dat de grootste knelpunten vóór 2020 zijn opgelost.”

Betere benutting bestaande stallingen

Terugdringing van het tekort aan fietsenstallingen is niet alleen een zaak van bijbouwen. De partners van de bestuursovereenkomst hebben ook afspraken gemaakt over betere benutting van de stallingen, innovatie en besparingsmogelijkheden. Zo dragen NS en ProRail met betrokken decentrale overheden bij aan innovatieve oplossingen, zoals invoering van een systeem waarbij alleen de eerste dag gratis geparkeerd kan worden en het plaatsen van vernieuwde selfservicestallingen op 47 stations. Ook met betere handhaving wordt het probleem van weesfietsen tegengegaan en worden stallingen beter benut.

Categorie:
Provincie: