vrijdag, 16. december 2016 - 9:04

Jongeren drinken minder

Jongeren drinken minder
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Onderzoek toont aan: jongeren drinken minder. In 2011 had nog 66% van de 12 tot 16 jarigen ooit alcohol gedronken, in 2015 was dat 45%. Werden jongeren tien jaar geleden nog de “zuipschuiten van Europa” genoemd, nu zijn de cijfers een stuk positiever. Er zijn minder jongeren die drinken, ze starten op latere leeftijd met drinken en zijn minder vaak dronken.

Veel beleid was de laatste jaren gericht op jongeren, zoals de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar en de inzet van de  campagne NIX18. En dat heeft gewerkt, is een van de conclusies die staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Kamer stuurt in het kader van de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

De evaluatie laat zien wat werkt, waar verbeteringen nodig zijn en roept ook een aantal principiële vragen op. Zijn de eisen aan de inrichting van de horeca bijvoorbeeld nog van deze tijd? Of moet er ander toezicht komen? Welke rol willen we dat drank speelt in onze maatschappij?

Door met NIX18 en extra aandacht voor kwetsbare groepen

Er zijn nog wel uitdagingen voor de komende tijd. Zo drinken de jongeren die wel drinken, veel. De komende jaren moet er dan ook aandacht blijven voor het versterken van de NIX18 norm. Van Rijn: “Het kost tijd om de norm te veranderen. Ouders spelen daarin een cruciale rol. We zien dat het erg helpt als ouders duidelijk zijn: Gewoon geen alcohol onder de 18 en daar steunen we ze in. Helaas zien we ook ouders die zelf alcohol regelen voor hun kinderen. Dat moet natuurlijk anders.” Hoewel ook volwassenen minder drinken, zijn er nog teveel zware drinkers en drinken veel volwassenen nog altijd meer dan de “liever niets en anders maximaal 1 glas per dag” die de Gezondheidsraad adviseert. Mogelijk kan meer kennis over de schadelijkheid van alcoholgebruik hier een rol in spelen. Ook de vanzelfsprekendheid waarmee alcohol bij allerlei gelegenheden wordt geschonken, moet onderdeel zijn van de discussie over de rol van alcohol in de samenleving.

 De staatssecretaris gaat de evaluatie van de Drank- en Horecawet bespreken met de Tweede Kamer. Dat overleg is in februari 2017 gepland.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):