donderdag, 22. december 2016 - 16:28 Update: 22-12-2016 16:38

Rob van Gijzel voorzitter samenwerkingstafel extra aanbod huurwoningen middensegment

Rob van Gijzel voorzitter samenwerkingstafel extra aanbod huurwoningen middensegment
Foto: Archief EHF
Den Haag

Voormalig burgemeester van Eindhoven en oud-Kamerlid Rob van Gijzel gaat in gemeenten met veel vraag naar huurwoningen in het middensegment, de zogeheten samenwerkingstafel voorzitten. Dit heeft minister Blok (Wonen) donderdag de Tweede Kamer laten weten.

Samenwrkingstafel

Aan deze tafel worden lokale partijen en investeerders met elkaar in contact gebracht. Dit moet leiden tot afspraken over extra aanbod voor starters met een middeninkomen en doorstromers die vanuit de sociale huur plaats willen maken voor lagere inkomens op de wachtlijst. De samenwerkingstafel is onderdeel van een breed pakket maatregelen voor een groter aanbod aan huurwoningen in het middensegment.

In het nieuwe corporatiebestel moeten woningcorporaties zich weer beperken tot het bouwen van woningen voor lagere inkomens. Daarmee is er voor marktpartijen niet  langer sprake van oneerlijke concurrentie waardoor zij weer willen investeren. Volgens onderzoek willen beleggers inmiddels 6 miljard investeren in de vrije huursector.

Verantwoordelijkheid op lokaal niveau

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van extra aanbod ligt op lokaal niveau. Gemeenten, corporaties en investeerders kunnen het aanbod vergroten door bijvoorbeeld nieuwbouw en de transformatie van leegstaande kantoren in woningen. Ook kunnen corporaties duur bezit verkopen aan beleggers. Hiervoor worden de verkoopregels versoepeld.

De regels rond bestemmingsplannen worden gewijzigd zodat gemeenten middeldure huur daarin als aparte categorie kunnen opnemen. Daarbij kan de gemeente de maximale huur aangeven. Zo kan de gemeente nog meer sturen op een groter aanbod aan huurwoningen in het middensegment.

Meer soepele regels voor corporaties

Verder gaan er onder voorwaarden soepeler regels gelden voor corporaties die duur bezit willen verkopen aan beleggers. Voor de regio’s Amsterdam en Utrecht geldt de komende jaren een tijdelijke aanpassing van het puntensysteem waardoor studio’s en kleine appartementen gemakkelijker in de vrije sector verhuurd kunnen worden. 
Rob van Gijzel start op 1 januari 2017 als voorzitter van de samenwerkingstafel. Minister Blok informeert de Kamer daarna over het plan van aanpak.