vrijdag, 23. december 2016 - 7:44 Update: 23-12-2016 11:46

Daklozen jonger en niet-westers

Daklozen vaker jong en niet-westers
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Nederland telde op 1 januari 2016 naar schatting 31 duizend daklozen van 18 tot 65 jaar. Dat zijn er ongeveer evenveel als een jaar eerder, maar de samenstelling van deze groep is behoorlijk veranderd. Er zijn aanmerkelijk meer jongere daklozen (18 tot 30 jaar), terwijl ook het percentage daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen. Dat meldt CBS op basis van de jaarlijkse schatting van het aantal daklozen.

Tussen 2009 en 2015 is het geschatte aantal daklozen in Nederland fors toegenomen, van 17,5 tot 31 duizend. In 2016 nam dit aantal niet verder toe. 

Meer jongeren dakloos

In 2016 lag het aandeel jongere daklozen (18 tot 30 jaar) met 41 procent aanzienlijk hoger dan in 2015 (27 procent). In 2016 verbleven er naar schatting 12,4 duizend dakloze jongeren in Nederland, in 2015 waren dat er nog 8,3 duizend. In de periode 2009-2015 fluctueerde het aandeel jongeren tussen 22 en 29 procent maar was wel al sprake van een lichte stijging. Jongere daklozen hebben met 59 procent naar verhouding vaker een niet-westerse achtergrond dan de totale groep daklozen (49 procent). Ook verblijven 18- tot 30-jarige daklozen vaker in een van de vier grote steden; bijna de helft, tegenover 43 procent van alle daklozen. 

Minder oudere daklozen

Het aantal daklozen tussen de 30 en 50 jaar is gedaald van 16,4 duizend in 2015 naar ruim 13 duizend in 2016. Terwijl tot 2015 deze leeftijdsgroep nog ruim de helft vormde van alle daklozen, was hun aandeel in 2016 gedaald naar 43 procent. Ook het aandeel 50- tot 65-jarigen zonder dak boven hun hoofd daalde de afgelopen 10 jaar, van bijna 21 naar minder dan 17 procent. 

Daklozen vaker niet-westerse achtergrond

Het aandeel daklozen met een niet-westerse achtergrond is de afgelopen jaren gestegen. Terwijl het aandeel in 2009 nog ongeveer 36 procent was, lag dit in de jaren daarna boven de 40 procent. In 2016 had zelfs bijna de helft van alle daklozen een niet-westerse migratieachtergrond. Van deze niet-westerse daklozen was bijna de helft tussen de 18 en 30 jaar.

Categorie:
Provincie: