zaterdag, 31. december 2016 - 20:15 Update: 31-12-2016 22:07

Onderwaterinspectie geeft nog geen volledig beeld van de beschadiging van de stuw bij Grave

Omvang schade van stuw bij Grave nog niet bekend
Foto: Rijkswaterstaat
Grave

Rijkswaterstaat heeft zaterdag met camera's een onderwaterinspectie uitgevoerd aan de beschadigde stuw Grave. De inspectieresultaten geven nog geen volledig beeld van de schade. Komende dagen gaat de inspectie verder boven water, met het controleren van de schuiven en de machinekamer. In afwachting daarvan treft Rijkswaterstaat diverse maatregelen.

Beschadiging stuw Grave

De stuw in de Maas bij Grave is donderdagavond 29 december omstreeks 19.30 uur door een aanvaring beschadigd. De scheepvaart tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal is hierdoor gestremd. De betreffende tanker, geladen met benzeen,  is na onderzoek richting Moerdijk gesleept. Eerdere metingen gaven aan dat er geen benzeen is vrijgekomen. Er zijn 5 schuiven van de stuw beschadigd. Het is niet mogelijk deze schade met noodmaatregelen te verhelpen.

Waterpeil

Door de beschadigde stuw Grave nivelleert het waterpeil in de Maas tussen Sambeek en Lith. Hierdoor zijn oevers droogvallen. Rijkswaterstaat adviseert om niet te wandelen of anderszins te recreëren op de drooggevallen oevers.

Rijkswaterstaat heeft onderzocht of het mogelijk is om het waterpeil bij stuw Lith met 1 m te verhogen. Dit om zo wellicht de gevolgen van het veranderende waterpeil voor bewoners van woonboten te verkleinen. Berekeningen laten echter zien dat het effect verwaarloosbaar is en geen effect sorteert voor de woonboten in het betroffen gebied.

Impact scheepvaart

De Maas tussen Grave en Sambeek en het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt blijven voorlopig gestremd voor de scheepvaart. Omleidingsroutes voor de grote scheepvaart (klasse III en hoger) lopen via Rotterdam en Antwerpen. Kleinere scheepvaart kan gebruikmaken van de Brabantse kanalen, daar is al op 1 januari vanaf 06.00 uur scheepvaartverkeer mogelijk. De bediencentrale in Tilburg zal extra diensten draaien om bruggen en sluizen te bedienen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):