dinsdag, 3. januari 2017 - 13:17

Jan Pierik stopt als directeur Ambulance Amsterdam

Jan Pierik stopt als directeur Ambulance Amsterdam
Foto: MV
Amsterdam

Jan Pierik is op 31 december 2016 gestopt als directeur van Ambulance Amsterdam. De Raad van Commissarissen en Jan Pierik hebben daartoe in goed overleg besloten. Een reden van het vertrek wordt niet gemeld.

Pierik heeft in de afgelopen zeven jaar zijn energie gestoken in het tot stand brengen van een fusie van de ambulancezorg in en om Amsterdam en het doorvoeren van grote veranderingen in de nieuwe organisatie. Deze veranderingen in combinatie met de alsmaar groeiende zorgvraag hebben in 2014 en 2015 geleid tot flinke spanningen. Ook financieel waren het twee moeilijke jaren. Door personele wisselingen en koersaanpassing is in 2016 de rust in belangrijke mate weergekeerd. En eind 2016 zijn perspectiefvolle meerjarige budgetafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars.

De Raad van Commissarissen is Jan Pierik zeer erkentelijk voor de gerealiseerde fusie en de tot stand gebrachte veranderingen en vernieuwingen. In de zorgverlening is differentiatie ingevoerd door introductie van rapid responders, zorgambulances en de psycholance. De niet houdbare huisvesting van de voormalige GGD-Ambulancedienst is opgelost door nieuwe opkomstplaatsen op het terrein van drie Amsterdamse ziekenhuizen. De samenwerking met Politie en Brandweer kreeg een impuls door de verhuizing van de Amsterdamse meldkamer ambulancezorg naar de meldkamer samen met Politie en Brandweer.

Jan Pierik kijkt met tevredenheid terug op de bereikte resultaten, ook al was dat onder soms moeilijke en zware omstandigheden. Hij gaat zich nu beraden op het vervolg van zijn loopbaan. De werkzaamheden van Jan Pierik worden overgenomen door Jaap-Frank Ponstein, directeur Ambulance Amsterdam

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: