dinsdag, 3. januari 2017 - 21:22 Update: 03-01-2017 22:07

Drie van de vijf beschadigde jukken stuw Grave onherstelbaar

Drie van de vijf beschadigde jukken stuw Grave onherstelbaar
Foto: Rijkswaterstaat
Grave

Uit de voortdurende inspecties die Rijkswaterstaat de laatste dagen heeft uitgevoerd aan de beschadigde stuw bij Grave is inmiddels bekend geworden dat het gaat om vijf beschadigde jukken, waarvan er drie vervangen moeten worden en twee herstelbaar lijken. 'Er is ook behoorlijke schade aan de betonnen onderwaterconstructie van de stuw', meldt Rijkswaterstaat dinsdag.

Tijdelijke maatregel

Momenteel bekijkt Rijkswaterstaat of een tijdelijke beheersmaatregel mogelijk is om zo snel mogelijk de waterkerende functie van de stuw te herstellen. Als daarmee het waterpeil op orde gebracht wordt, is, kan de scheepvaart hervat worden. 

Binnen 48 uur afbreekbaar

Rijkswaterstaat denkt aan een tijdelijke waterkerende maatregel, die voor de bestaande stuw Grave wordt geplaatst. Verschillende zaken worden nu nog onderzocht. Een vereiste is dat de tijdelijke maatregel binnen 48 uur afbreekbaar is. 

De Maas is een regenrivier; het waterpeil kan zeker in het hoogwaterseizoen snel stijgen. De waterveiligheid staat bij het zoeken naar de tijdelijke maatregel bij stuw Grave voorop. Rijkswaterstaat verwacht over enkele dagen met een uitgewerkt en doorgerekend scenario voor de tijdelijk maatregel bij de stuw Grave te komen.

Pompen Maaswaal-Kanaal

Het pompen van water uit de Maas naar het Maas-Waalkanaal gaat onverminderd verder. Hierdoor is er naar verwachting in de loop van volgende week weer beperkt scheepvaart op het Maaswaal-Kanaal mogelijk.

Gevaar drooggevallen oevers

Door het gezakte waterpeil zijn oevers langs de Maas drooggevallen. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen voor het gevaar van deze ontstane situatie en roept een ieder op daar niet onnodig rond te struinen.

Categorie:
Provincie: