dinsdag, 10. januari 2017 - 10:45

Voorlopig geen Islamitische school in Leeuwarden

Voorlopig geen Islamitische school in Leeuwarden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leeuwarden

Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) heeft de aanvraag voor het bekostigen van een Islamitische school afgewezen. Het gaat hier om een verzoek van de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Nederland om een Islamitische School te stichten in Leeuwarden.

De aanvraag is door de staatsecretaris afgewezen, omdat in de gemeente Leeuwarden onvoldoende basis is om een Islamitische School te stichten. Hij heeft aangegeven dat hij de door het schoolbestuur opgegeven referentiegemeente (Maastricht) niet vergelijkbaar acht op de punten leerlingendichtheid, het aantal inwoners, bevolkingssamenstelling en ligging van de gemeente.

Met name de vergelijkbaarheid tussen gemeenten in de bevolkingssamenstelling acht de staatssecretaris van belang als het gaat om de vraag of een verlangde basisschool zal worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal leerlingen.

Het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Nederland beraadt zich of zij tegen het besluit van staatssecretaris in beroep zal gaan.

Categorie:
Provincie: