donderdag, 12. januari 2017 - 14:44

Wilma Mansveld nieuwe directeur Veiligheidsregio Groningen

Wilma Mansveld nieuwe directeur Veiligheidsregio Groningen
Groningen

Wilma Mansveld wordt per 1 maart 2017 de nieuwe directeur van Veiligheidsregio Groningen. Ze volgt hiermee Erik van Zuidam op die vijf jaar directeur van de Veiligheidsregio is geweest.

Met de komst van Mansveld gaat Veiligheidsregio Groningen (VRG) door in haar ambitie om haar rol als spil in een netwerk van (crisis)partners in een snel veranderende samenleving vorm te geven. Mansveld gaat daarbij op zoek naar samenwerking op basis van vertrouwen en vakmanschap. Zelf zegt ze hierover: ‘alleen met goede samenwerking kunnen kansen maximaal worden benut, problemen structureel worden opgelost en kan werkplezier het maximale uit mensen halen’.

Mansveld heeft brede ervaring in publieke functies en levert vanuit deze functies al jaren zowel noordelijk als landelijk een bijdrage aan veiligheid. Met haar heeft Veiligheidsregio Groningen een verbinder naar en tussen de (crisis)organisaties en de inwoners, bedrijven en instellingen in de provincie Groningen binnen gehaald die de turbulentie van een samenleving in transitie kan duiden en de vertaalslag kan maken naar de interne organisatie. VRG kan daarmee haar opdracht uitstekend blijven vervullen en het bestuur en bewoners goed ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van crises en incidenten. 

Wilma Mansveld was eerder onder meer staatssecretaris voor infrastructuur en milieu, gedeputeerde in de provincie Groningen en secretaris Sociaal Economische Raad Noord Nederland (SER-NN). Op dit moment is ze waarnemend burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: