vrijdag, 13. januari 2017 - 7:52

AOW-opbouw bij mensen met migratieachtergrond omhoog

AOW-opbouw bij mensen met migratieachtergrond omhoog
Foto: archief
Den Haag

Inwoners met een migratieachtergrond slagen er de laatste jaren in hogere aanspraken op AOW op te bouwen. In 2014 en 2015 had deze groep gemiddeld 77 procent opgebouwd, tegen 75 procent in 2004. Dit meldt CBS op basis van nieuwe cijfers over de AOW-opbouw in 2015.

Voor elk jaar dat mensen in Nederland wonen, bouwen ze AOW op, ongeacht de nationaliteit. Veel inwoners met een migratieachtergrond wonen te kort in Nederland om voldoende rechten op te bouwen voor de volksverzekering van de AOW. Door de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 hebben ze meer tijd om hun AOW op te bouwen dan voorheen. 

Ook is de zogeheten eerste generatie, oftewel de generatie die zich in Nederland vestigde, kleiner geworden ten opzichte van de groep die in Nederland is geboren. In 2004 was 52 procent van de eerste generatie, tegen 51 procent in 2015. Dit kleine verschil werkt door in de opbouw.

Verzekerde jaren

De AOW-opbouw is afhankelijk van de periode waarin een persoon verzekerd was gedurende de vijftig jaren voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Op enkele uitzonderingen na bouwt elke ingezetene in Nederland AOW op. De hoogte van de AOW is gelijk aan het minimumloon, vermeerderd met een toeslag van 2,4 procent.

Gemiddeld kwamen alle Nederlandse ingezetenen in 2015 uit op een AOW-opbouw van 94 procent. Inwoners met een Nederlandse achtergrond hadden met een gemiddelde van 99 procent een bijna volledige opbouw.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):