dinsdag, 17. januari 2017 - 15:57 Update: 17-01-2017 16:01

Van der Steur: Geweld tegen hulpverleners tijdens jaarwisseling onacceptabel

Van der Steur: Geweld tegen hulpverleners tijdens jaarwisseling onacceptabel
Foto: Min. Veiligheid en Justitie
Den Haag

Het geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners tijdens de jaarwisseling is onacceptabel. Dat schrijft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer over het eerste landelijk beeld van de jaarwisseling 2016-2017.

Het beeld laat zien dat er tijdens de jaarwisseling minder incidenten waren in vergelijking met een jaar eerder. Maar de hoeveelheid incidenten, al hoewel dalend, is onacceptabel.

'Geweldsincidenten tegen onze agenten, ambulancemedewerkers, brandweermensen zijn onacceptabel. Deze hulpverleners zorgen voor een vredig en veilig verloop van de jaarwisseling en verlenen hulp aan degenen die dat behoeven. Van een goede jaarwisseling kan pas worden gesproken als deze veilig verloopt voor het publiek én professionals', aldus Van der Steur.

Aanvullende maatregelen

De ervaringen van de politie en andere hulpverleners tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn voor minister Van der Steur een extra motivatie om te bezien welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om het aantal incidenten verder terug te dringen. 

Politievakbond ACP

Op korte termijn organiseert de minister in overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een bijeenkomst met burgemeesters, OM, politie, onderzoekers en experts over het beschikbare handelingskader. Hierbij worden ook genoemde ideeën en oplossingen van politiemensen meegenomen die op initiatief van politievakbond ACP zijn verzameld. 

Dit is belangrijk om lering te trekken voor de toekomst. Ook wordt geagendeerd wat andere partijen dan de politie, veiligheidsregio’s, hulpverleningsdiensten, bestuur en het OM kunnen bijdragen. Dit probleem van agressie valt niet alleen op te lossen met regels en straffen. Het is ook een maatschappelijk vraagstuk en een mentaliteitskwestie, waarop ouders, vrienden, buren, broers en zussen elkaar onderling moeten corrigeren.

Cijfers uit landelijk beeld

Uit het op 6 januari door de politie opgestelde beeld blijkt dat afgelopen jaarwisseling minder incidenten waren ten opzichte van een jaar eerder: 10.016 in 2017 ten opzichte van 11.248 in 2016. Het aantal vuurwerkincidenten daalde flink (3.525 in 2017 ten opzichte van 4.131 in 2016). Ook waren er minder branden en ontploffingen waarvoor de brandweer moest uitrukken (1.871 in 2016, tegen 1.499 in 2017). De eerder ingezette dalende trend van incidenten zet zich daarmee voort.

Wel is een stijgende vraag te zien van hulpverleners, zoals brandweer- en ambulancepersoneel, aan politie voor assistentie om hun werk te kunnen doen: van 423 in 2016 naar 486 in 2017. Het aantal incidenten van geweld tegen politiemensen is licht gedaald van 71 in 2016 naar 63 in 2017. Geweld tegen de overige werknemers met een publieke taak is toegenomen met zeven voorvallen in 2016 naar vijftien in 2017. Het aantal slachtoffers van geweld bij de politie en andere werknemers met een publieke taak is daarbij gedaald met respectievelijk 20% en 36%.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: