woensdag, 25. januari 2017 - 19:46

Almere wil duinlandschap verder uitbreiden

Almere wil duinlandschap verder uitbreiden
Almere

De gemeente wil het Almeerse duinlandschap aan het IJmeer verder uitbreiden. De hoogbouw in het centrum van het gebied – kop Zuid – komt dan ook tussen de duinen te liggen. De gemeente Almere heeft hiervoor een plan gemaakt samen met Den Daas (eigenaar Marina) en Amvest (ontwikkelaar DUIN).

Het landschapsgebied DUIN in Almere is populair. Het nieuw aangelegde duinlandschap in de polder is een krachtig concept. Het deelgebied Zuiderduin is nu bewoond en van de 38 woningen in Noorderduin die nu in verkoop zijn, is inmiddels bijna de helft verkocht.

Kop Zuid is het centrumgebied van DUIN. Hier is ruimte voor horeca, winkels en hoogbouw. Het trainingscentrum en hotel van CSMART zijn hier gevestigd, en de eerste appartementengebouwen zijn in aanbouw. Ook in dit centrumgebied wil de gemeente de voor dit landschap zo kenmerkende hoogteverschillen en slingerende wegen doorzetten, in plaats van de brede rechte boulevard die hier oorspronkelijk gepland was. De dijk verdwijnt dan in het duin, en de horeca en winkels komen meer beschut te liggen. Zo wordt de aantrekkingskracht van het duinconcept ook voor het centrumgebied benut. De gemeente legt dit nieuwe plan binnenkort voor aan de gemeenteraad.

Naast eengezinswoningen komen in DUIN ook koop- en huurappartementen en sociale woningbouw. De verhuur van de eerste 48 sociale huurappartementen is inmiddels van start gegaan. Verder komen er zelfbouwkavels in het bos. De komende jaren zullen er circa 3000 woningen in het bos, de duinen en vlakbij het strand worden gebouwd.

In de Noordvleugel is een forse vraag naar woningen. Almere pakt deze opgave op door onderscheidende woonmilieus van hoge kwaliteit toe te voegen aan de regio. Almere blijft vooraan lopen met de ontwikkeling van vernieuwende stedenbouw waarbij de woonconsument centraal staat en nieuwe woonmilieus en woonconcepten worden ontwikkeld. 

Categorie:
Provincie: