donderdag, 26. januari 2017 - 9:05 Update: 26-01-2017 9:08

Transacties overeengekomen na instorten dak Grolsch Veste

Transacties overeengekomen na instorten dak Grolsch Veste
Foto: fbf archief
Arnhem

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is een transactie overeengekomen met twee bouwbedrijven in verband met het instorten van het dak van De Grolsch Veste in Enschede. De transactie is overeengekomen voor het overtreden van de Arbowetgeving.

Tijdens werkzaamheden aan de dakconstructie van De Grolsch Veste op 7 juli 2011 stortte een deel van het dak, waaraan gewerkt werd, in. Twee mensen zijn als gevolg hiervan overleden en er waren vele gewonden, waaronder 9 zwaargewonden. Op het moment van instorten waren er veel mensen aan het werk onder de dakconstructie. Deels waren dat werknemers van de bouwbedrijven die de uitbreiding van de overdekte tribune uitvoerden en deels waren dat vrijwilligers die tribunestoelen schoonmaakten en plaatsten.

De bedrijven waarmee een transactie overeengekomen is, zijn De Bouwcombinatie De Grolsch Veste VOF (Dura Vermeer Bouw Hengelo BV, Trebbe Oost & Noord BV., Te Pas Bouw BV.) en Voortman Staalbouw BV. Beide rechtspersonen betalen elk een geldboete van 50.000 euro en beiden stellen zij 75.000 euro aan het Openbaar Ministerie ter beschikking ten behoeve van het Fonds Slachtofferhulp.

Onderzoek

De Inspectie SZW, de politie en het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van de instorting. In opdracht van het OM, na overleg met de OVV, heeft TNO technisch onderzoek gedaan naar de toedracht, en heeft het NFI een deelonderzoek uitgevoerd.

Dit zeer uitgebreide onderzoek heeft geen volledige duidelijkheid opgeleverd over de toedracht van het ongeval. Wel is duidelijk geworden dat er sprake was van een instabiele constructie waarbij stabiliteitsverbindingen ontbraken. De werkzaamheden die werden verricht waren door de instabiele constructie risicovol voor de personen ter plaatse.

De bouwbedrijven wordt verweten dat zij wetenschap hadden moeten hebben van de instabiele constructie.

Categorie:
Provincie: