dinsdag, 31. januari 2017 - 17:55 Update: 01-02-2017 18:36

Kiesraad: Nog aantal 'verzuimen' geconstateerd bij 31 politieke partijen

Van de 81 aangemelde politieke partijen uiteindelijk 31 verkiesbaar
Foto: Archief EHF
Den Haag

Op maandag 30 januari hebben 31 partijen hun kandidatenlijsten ingeleverd bij de Kiesraad voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezing. Dit heeft de Kiesraad dinsdag bekendgemaakt.

50 partijen teruggetrokken

Van de 81 partijen die zich eerder op 21 december 2016 hadden ingeschreven in het register voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017, hebben er dus 50 zich teruggetrokken. 

Verzuimen

Vandaag heeft de Kiesraad de kandidatenlijsten van de overgebleven 31 partijen in een besloten zitting onderzocht. Er zijn bij verschillende partijen verzuimen geconstateerd – het gaat dan bijvoorbeeld om het ontbreken van voldoende ondersteuningsverklaringen. Deze partijen hebben nog tot vrijdag 3 februari 15.00 uur om de geconstateerde verzuimen te herstellen. Op vrijdag 3 februari om 16 uur maakt de Kiesraad bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn.

De volgende partijen hebben hun kandidatenlijst ingeleverd:

VVD
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
PVV (Partij voor de Vrijheid)
SP (Socialistische Partij)
CDA
Democraten 66 (D66)
ChristenUnie
GROENLINKS
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Partij voor de Dieren
50PLUS
DENK
MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R
Forum voor Democratie
Vrijzinnige Partij
Ondernemers Partij
GeenPeil
Niet Stemmers
Lokaal in de Kamer
VNL (VoorNederland)
Vrouwen Partij (VP)
Libertarische Partij (LP)
Respect
NIEUWE WEGEN
De Burger Beweging
StemNL
Vrije Democratische Partij (VDP)
Trots op Nederland (TROTS)
Piratenpartij
JEZUS LEEFT
Artikel 1

Alle partijen zijn van plan om in 20 kieskringen deel te nemen aan de verkiezing, behalve JEZUS LEEFT, deze partij wil in 7 kieskringen deelnemen. Op vrijdag 3 februari om 16.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste partijnamen. 

Zitting

Ook beslist de Kiesraad in deze zitting over de geldigheid van de lijstencombinaties en nummert de kandidatenlijsten. De openbare zitting vindt plaats in de Thorbeckezaal in Den Haag. 

Beroep en definitief vastgestelde kandidatenlijsten

Belanghebbenden hebben hierna 4 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissingen van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.

Categorie:
Provincie: