woensdag, 1. februari 2017 - 18:41 Update: 02-02-2017 9:36

Komende verkiezingen worden stemmen met de hand geteld

Stemmen zullen met de hand geteld worden komende verkiezingen
Den Haag

Er mag geen enkele schaduw boven de uitslag van de komende Tweede Kamer verkiezingen hangen. Daarom wordt de programmatuur van de Kiesraad uit voorzorg niet gebruikt bij deze verkiezingen. Dat staat in een brief die minister Plasterk vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet heeft al eerder gesteld dat derden baat kunnen hebben bij beïnvloeding van de politieke besluitvorming en van de publieke opinie in Nederland. Zij hebben ook de middelen om te proberen die beïnvloeding te realiseren. De berichten van de afgelopen dagen over de kwetsbaarheden van het gebruik van programmatuur van de Kiesraad leiden er toe dat er vraagtekens zijn of bij de komende verkiezing berekening van de uitslag gemanipuleerd zou kunnen worden.

Minister Plasterk en de Kiesraad zijn van mening dat er daarover geen twijfel mag bestaan. Daarom zullen de gemeenten en de hoofdstembureaus nu de totalen per gemeente en per kieskring handmatig gaan vaststellen.

Er is met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) contact geweest over het niet gebruiken van de programmatuur. Gemeenten worden verder per nieuwsbrief geïnformeerd. Er worden later deze maand regiobijeenkomsten voor gemeenten georganiseerd om met de gemeenten door te spreken hoe er nu gewerkt moet gaan worden.

Het ministerie van BZK en de Kiesraad zullen al het mogelijke doen om de gemeenten daarbij te ondersteunen.

Categorie:
Provincie: