donderdag, 2. februari 2017 - 15:40 Update: 03-02-2017 9:41

Biografie over oud-wielrenner Thomas Dekker hoeft niet uit de handel

Boek over Thomas Dekker niet uit de handel
Foto: screenshot boek
Amsterdam

'Mijn gevecht', de biografie over oud-wielrenner Thomas Dekker, hoeft niet uit de handel te worden genomen. Ook hoeft het boek van journalist Thijs Zonneveld niet te worden gerectificeerd. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Jacques Hanegraaf, de voormalige manager van Dekker.

Beschuldigingen

Hanegraaf wordt er in het boek van beschuldigd dat hij Thomas Dekker heeft aangezet tot het gebruik van doping. Hanegraaf zou hem in contact hebben gebracht met de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes. Ook zegt Dekker in het boek dat Hanegraaf hem heeft verteld in het verleden zelf te hebben geëxperimenteerd met doping. Hanegraaf ontkent alle beschuldigingen. Hij zegt Fuentes nooit te hebben ontmoet. Hanegraaf is verder van mening dat de auteur van het boek hem onvoldoende wederhoor heeft geboden.

Vrijheid van meningsuiting

In deze zaak moet de vrijheid van meningsuiting worden afgewogen tegen het recht van Hanegraaf om verschoond te blijven van onterechte beschuldigingen. Zonneveld heeft bij de behandeling van het kort geding een aantal schriftelijke verklaringen laten zien die het verhaal van Thomas Dekker bevestigen en verklaard zich te hebben gebaseerd op jarenlang zorgvuldig onderzoek.
De rechter oordeelt op grond hiervan dat de door Dekker geuite beschuldigingen voldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. Daarbij is uitdrukkelijk meegewogen dat het gaat om een biografie van Dekker, die als eerste verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn beweringen. De belangenafweging valt om die reden uit in het voordeel van Zonneveld, de schrijver van het boek. Zonneveld is binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting gebleven. Het oordeel van de rechter houdt overigens niet in dat de juistheid van de beschuldigingen aan het adres van Hanegraaf onomstotelijk is komen vast te staan.

Voldoende wederhoor

Voor het boek naar de drukker ging heeft telefonisch contact plaatsgevonden tussen Hanegraaf en Zonneveld. Hanegraaf heeft hierin alle beschuldigingen ontkend. De schrijver heeft hiervan melding gemaakt in de epiloog van het boek. Omdat Hanegraaf het hield bij het ontkennen van de beschuldigingen en niet zijn kant van het verhaal heeft verteld, is de rechter van oordeel dat Hanegraaf in de gegeven omstandigheden voldoende wederhoor is geboden. 

Categorie:
Provincie: