maandag, 13. februari 2017 - 8:53 Update: 13-02-2017 11:23

Schokkend: Eén op de zeven kalfjes sterft vroegtijdig

Toename sterfte kalfjes
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Steeds vaker sterven kalfjes in de melkveehouderij in het eerste levensjaar. Het gaat om kalveren die direct van de moeder worden gescheiden en afhankelijk zijn van zorg door de boer. Door de schaalvergroting in de melkveehouderij schiet die zorg vaker te kort.

Eén op de zeven kalfjes sterft vroegtijdig - zo’n 350.000 dieren per jaar. Met een aan Friesland Campina gerichte petitie wil Dier&Recht een einde maken aan de te hoge kalversterfte.

Kalversterfte ieder jaar hoger

Uit gegevens van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt de kalversterfte in 2015 extreem hoog: 13,3% van de geregistreerde kalveren (vanaf 3 dagen oud) sterft in het eerste levensjaar. De kalversterfte laat al jaren een stijgende lijn zien: in 2009 vond de GD de sterfte van 9% al veel te hoog. In 2014 bedroeg deze 10,8% en in 2015 maar liefst 13,3%. Uit de resultaten voor de eerste helft van 2016 lijkt deze stijgende trend in de kalversterfte door te zetten.

Kalveren: een restproduct

Kalveren worden direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Zij zijn daarna volledig afhankelijk van de boer voor hun biest, de eerste moedermelk. Op de steeds groter wordende bedrijven staat de productie van melk voorop. Omdat slechts een derde van de geboren kalveren nodig is als toekomstige melkkoe, en ook stierkalfjes weinig waard zijn, heeft tweederde van de kalveren nauwelijks economische waarde. Als gevolg hiervan is er te weinig aandacht voor individuele kalveren: de biest wordt te laat gegeven, het kalf krijgt te weinig of de biest is vervuild. Hierdoor ontstaan vaak diarree of luchtweginfecties. Kalveren sterven direct aan de gevolgen daarvan of worden geëuthanaseerd.

Het kan anders

Volgens experts kan de kalversterfte bij  een goede biest voorziening omlaag naar 5%. Volgens onderzoek van het Louis Bolk-instituut bedraagt de kalversterfte op Nederlandse bedrijven waar kalfjes door de moeder worden gezoogd ongeveer 7%.

Start petitie

Op de website van Dier&Recht kunnen dierenvrienden een petitie tekenen. Deze roept Friesland Campina, Nederlands grootste zuivelcoöperatie (ca. 80% marktaandeel), op tot maatregelen om met haar boeren de verhoogde kalversterfte te stoppen. 

Categorie:
Provincie: