maandag, 13. februari 2017 - 14:46 Update: 13-02-2017 14:55

Lokale nieuwsvoorziening verder verbeterd door raadsleden

 Lokale nieuwsvoorziening verder verbeterd door raadsleden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Raadsleden kunnen allerlei instrumenten inzetten om de lokale nieuwsvoorziening te bevorderen door bijvoorbeeld actief tweeten, live-uitzendingen over besluitvorming in een gemeente waarbij inwoners al chattend hun input leveren, of de samenwerking aangaan met een lokale krant. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag in een handreiking aan raadsleden.

Waakhondfunctie

'Dat is belangrijk, want een goede informatie- en nieuwsvoorziening over de overheid is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie', aldus Plasterk. Lokale media hebben in het democratische spel een waakhondfunctie en kunnen het debat over lokale vraagstukken faciliteren. Het helpt inwoners zich een oordeel te vormen van wat politici doen en om eens in de vier jaar beargumenteerd te kunnen stemmen. 

Afnemend bereik lokale media

Ook helpt het lokale politici en bestuurders om scherp te blijven op hun eigen handelen en te horen wat inwoners hiervan vinden. Het belang daarvan is alleen maar groter geworden na de decentralisaties. Tegelijkertijd staan lokale en regionale media onder druk; regionale kranten hebben nu nog een aanzienlijk bereik met 46% van de krantenmarkt, maar dit bereik neemt elk jaar af.

Traditioneel spelen media een belangrijke rol in het overbrengen van beleids- en besluitvorming, maar ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij het informeren van hun inwoners. De handreiking geeft aan welke rol een gemeenteraadslid daarin kan spelen en deelt enkele aansprekende voorbeelden. 

Interactie via sociale media

Zo kunnen zij via sociale media interactie met inwoners van hun gemeente zoeken, of andere raadsleden enthousiasmeren om gezamenlijk informatie over de raad te verspreiden. De inzet van een raadscommunicatieadviseur kan daarbij helpen. 

Zo vertelt David Kok (raadscommunicatieadviseur in Almere) in de handreiking: 'We zetten alle documenten van de raad online. Verder verzorgt de griffie een wekelijkse nieuwsbrief en hebben wij een wekelijkse pagina in Almere Deze Week, waarop wij voorstellen en vergaderingen aankondigen.' 

Digitale middelen

En ook digitale middelen kunnen helpen bij het informeren en betrekken van burgers. Petra Paulides, griffier in Woudrichem: 'Door over specifieke onderwerpen aparte live-uitzendingen te maken en kijkers de mogelijkheid te geven om via de chat te reageren, creëer je een online-dialoog die verder gaan dan alleen zenden van je mening. Het is de digitale variant op de inspraakavond in een zaaltje of het gemeentehuis met een expert.'

Categorie:
Provincie: