woensdag, 15. februari 2017 - 22:52 Update: 15-02-2017 22:54

Renault betaalt transactie van 2 miljoen euro in omkopingszaak

Renault betaalt transactie van 2 miljoen euro in omkopingszaak
Rotterdam

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft het omkopingsonderzoek waarin Renault verdachte is, afgerond met een transactie van twee miljoen euro. Daarmee voorkomt de auto-importeur verdere strafvervolging vanwege omkoping van een defensieambtenaar in de periode 2004-2012.

Het OM verwijt Renault betrokken te zijn geweest bij het verstrekken van ongeoorloofde giften aan deze ambtenaar. Het ging daarbij om uitnodigingen voor buitenlandse (snoep)reizen. Daarnaast deed in de visie van het OM een dealer van Renault betalingen voor de lease en schadeherstel van privé-auto’s van de betreffende ambtenaar. Dat gebeurde met medewerking van een verkoopmanager van Renault die daar inmiddels niet meer werkzaam is. De ambtenaar onderhield nauwe banden met de automobielsector en was betrokken bij het wagenparkbeheer.

Het onderzoek door de Rijksrecherche heeft naar het oordeel van het OM aan het licht gebracht dat de voormalige verkoopmanager van Renault in het verleden betrokken was bij het opzettelijk verstrekken van giften aan de ambtenaar vanwege zijn functie en positie. Deze handelwijze wordt door het OM ook aan Renault toegerekend. Hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden en wordt er van verdacht samen met een dealer van Renault overheidskortingen te hebben afgeroomd. Deze gelden zijn vermoedelijk in een potje steekpenningen gestopt.

Medewerking

Het OM ziet de transactie met Renault als een passende afdoening van de strafzaak. De huidige directie – ten aanzien van wie het onderzoek niet heeft opgeleverd dat zij betrokken is geweest bij strafbare feiten – heeft volledig afstand genomen van de verweten gedragingen. Het bedrijf heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek.

De betaling van twee miljoen euro is samengesteld uit een geldboete en de ontneming van een door het OM geschat bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel: 600.000 euro boete en 1,4 miljoen euro ontneming.

Het bedrijf heeft maatregelen getroffen ter versterking van haar compliance-beleid en naleving van de anti-corruptiewetgeving binnen de onderneming.

Grootschalig onderzoek

De transactie met Renault maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar omkoping bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's voor de politie en defensie. De Rijksrecherche begon in maart 2012 dit onderzoek, dat heeft geleid tot een strafdossier tegen politie- en defensieambtenaren en een aantal autobedrijven. Twee politieambtenaren en vier ambtenaren van defensie, onder wie de wagenparkbeheerder van defensie, worden dit jaar gedagvaard wegens corruptie. Ook moeten dan vijf (oud)werknemers van de automobielbedrijven zich voor de rechter verantwoorden.

Categorie:
Provincie: