donderdag, 16. februari 2017 - 14:29 Update: 16-02-2017 20:42

F-16's mogen bij dreiging burgervliegtuig tot in Frankrijk begeleiden

Nederlandse F-16's mogen tot in Frankrijk begeleiden
Foto: SXC
Den Haag

Nederlandse jachtvliegtuigen mogen tot in het Franse luchtruim vliegen als ze een burgervliegtuig begeleiden waarvan een dreiging uitgaat. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert ondertekende daarvoor vandaag in Brussel een verdrag. Dat gebeurde in de marge van de bijeenkomst van NAVO-ministers in Brussel. Tijdens diezelfde bijeenkomst tekende zij ook enkele intentieverklaringen om de Defensiesamenwerking met partnerlanden te verdiepen.

Sinds 1 januari 2017 werken België, Luxemburg en Nederland nauw samen op het gebied van luchtruimbewaking. Het luchtruim van de Benelux wordt bij toerbeurt bewaakt door Belgische of Nederlandse jachtvliegtuigen. 

België heeft sinds 2005 al een overeenkomst met Frankrijk die Belgische jachtvliegtuigen toestaat verdachte burgervliegtuigen te begeleiden tot over de Franse grens totdat Franse vliegtuigen de begeleiding overnemen, en omgekeerd. Na ondertekening van het verdrag dat vandaag in Brussel werd getekend, mogen Nederlandse jachtvliegtuigen dat ook. Het verdrag draagt bij aan intensievere internationale samenwerking bij het bestrijden van terrorisme. 

Hoofdkwartier voor special operations forces

Daarnaast ondertekenden België, Denemarken en Nederland een intentieverklaring waarin zij zeggen uit te zoeken of zij een multinationaal hoofdkwartier voor special operations forces kunnen oprichten. De NAVO heeft behoefte aan hoofdkwartieren die dat kunnen. De 3 landen willen de mogelijkheden in kaart brengen om deze behoefte op termijn in te vullen.

Intentieverklaring tanker-/transportvliegtuigen

België, Duitsland en Noorwegen ondertekenden vandaag een verklaring waarin zij melden de intentie te hebben zich aan te sluiten bij het project Multi Role Tanker Transport aircraft (MRTT). Nederland en Luxemburg besloten vorig jaar gezamenlijk transport-/tankervliegtuigen te kopen. Deze MRTT-toestellen worden eigendom van de NAVO, maar de landen hebben exclusieve gebruikersrechten. De 1e 2 MRTT-toestellen zijn al bij Airbus besteld. Als de 3 landen zich definitief aansluiten bij het MRTT-project worden er meer toestellen bij Airbus besteld.

Hennis was blij met de ondertekening. "De Europese NAVO-landen moeten het been echt bijtrekken als het gaat om het verbeteren van de slagkracht. Daarvoor dienen we niet alleen onze budgetten te verhogen, maar vooral ook slimmer en meer samen te werken. Met deze projecten werken we gericht aan het opheffen van tekorten in militaire capaciteiten zoals strategisch luchttransport en tankercapaciteit."

Categorie:
Provincie: